Disney kjøper Fox

Walt Disney kjøper kabelselskapet Fox Family Worldwide for 29,4 milliarder kroner. I tillegg tar Disney over i overkant av 21 milliarder i gjeld.

Walt Disney kjøper kabelselskapet Fox Family Worldwide for 29,4 milliarder kroner. I tillegg tar Disney over i overkant av 21 milliarder i gjeld.

Ifølge den svenske nettavisen Vision, som igjen siterer originalkilden The New York Times, har Murdoch-eide Fox Family 81 millioner abonnenter i USA, 24 millioner i Europa og 10 millioner i Latin-Amerika.

For Disneyinnebærer oppkjøpet med andre ord en betydelig styrking av sin kabel-TV-virksomhet, spesielt i aldersgruppen 18 til 49 år. Disney driver fra før kabelstasjoner som Disney Channel og ESPN.

Walt Disney kjøper Fox Family Worldwide for 3,2 milliarder dollar i kontanter, samtidig som Disney overtar en gjeldsbyrde på 2,1 milliarder dollar.

Fox Family Worldwide ventes å legge frem et overskudd i år på 150 milioner dollar før skatt, skriver Vision.

Til toppen