Disney kjøper resten av Infoseek

Walt Disney planlegger å kjøpe opp de resterende 57 prosent av aksjene i Infoseek og vurderer å skille ut all sin Internett-virksomhet i et eget, børsnotert selskap.

Walt Disney planlegger å kjøpe opp de resterende 57 prosent av aksjene i Infoseek og vurderer å skille ut all sin Internett-virksomhet i et eget, børsnotert selskap.

Disney varslet børsmyndighetene mandag om at selskapet vurderer å kjøpe opp samtlige aksjer i den fjerde største søkemotoren på nettet, Infoseek, skriver USA Today. Ytterligere finansielle detaljer er foreløpig ikke gjort kjent.

Det var for omlag et år siden Disney kjøpte 43 prosent av aksjene i Infoseek - et partnerskap som blant annet avfødte den nye nettportalen Go Network i januar i år.

Det synes nå klart at Disney ønsker å samle all sin nettvirksomhet i et eget, børsnotert selskap.

Disney, som også eier ABC og ESPN, sitter på svært store verdier i selskaper med Internett-forankring, deriblant ESPN.com, ABCNEWS.com, ABC.com og Disney Stores Online. Disse fire virksomhetene har i dag en samlet verdi på omlag 7,8 milliarder dollar - vel 61 milliarder kroner. Infoseeks kapitaliserte markedsverdi ligger alene på omlag 2,6 milliarder dollar - i overkant av 20 milliarder kroner. I tillegg kommer betydelige Internett-verdier som mer og mindre ligger skjult i Disneys konglomerat av selskaper. Ved å skape et eget Internett-selskap vil den reelle verdien av Disneys virksomhet på nettområdet bli mer synlige.

- Det er bedre å ha et eget selskap all den tid investorene ikke gir deg kreditt for eiendeler du vitterlig besitter, uttaler analytiker Linda Bannister i byrået Edward Jones til USA Today.

En rekke andre medieselskaper, deriblant CBS og General Electrics NBC, har offentliggjort planer om å skille ut sine Internett-eiendeler og vurderer å gå på børs for å reise kapital til fremtidige oppkjøp.

Disney kan imidlertid ikke kjøpe mer enn halve Infoseek før november 2001 uten å møte visse krav som ble innlemmet i avtalen selskapene imellom i fjor. Enhver ny avtale mellom Infoseek og Disney må godtas av de respektive selskapers styrer samt regulerende myndigheter før de kan settes ut i live.

Til toppen