Disney-selskap bryter løfte om personvern

Disney-eide Toysmart solgte "smarte" leker til barn. Nå vil selskapet selge kundelistene sine.

Disney-eide Toysmart solgte "smarte" leker til barn. Nå vil selskapet selge kundelistene sine.

Toysmart, e-forhandler av "gode", "smarte" leker var tydeligvis ikke smart nok til å klare seg i et tøft leketøysmarked på Internett. Den 19. mai i år måtte selskapet kaste inn håndkleet. Walt Disney., som eier storparten av aksjene i lekeforhandleren, ville ikke kommentere stengingen av nettstedet utover å si at online leketøyshandel var en tøff industri med en del veldig sterke spillere. Dette meldte Reuters i mai.

Kort etter kunngjorde Toysmart i graderte annonser i The Wall Street Journal at alt av verdi skulle selges, kundelister og databaser inkludert, skriver PCWorld.

Dette til tross for at Toysmart hadde inngått en avtale med TRUSTe, en ikke-kommersiell organisasjon som forsøker å styrke personvern på Internett. Truste utstyrte Toysmart-sidene med et Truste-segl, som garanterer kundene at nettstedet følger Trustes retningslinjer for personvern. Det viktigste punktet Toysmart gikk med på gjennom avtalen med Truste var at ingen av opplysningene kundene oppga til selskapet skulle gis videre til et tredje parti. Denne garantien står fremdeles å lese på Toysmart sine nettsider.

Den 29. juni kunngjorde Truste at Toysmart kan komme til å selge kundeprofilene sine som en del av selskapets oppløsning. Videre skriver personvern-organisasjonen at disse profilene ble samlet inn fra brukerne under løfte om at informasjonen ikke ville gis videre til et tredje parti, med mindre kunden gir sitt uttrykte samtykke.

Truste mistenker at Toysmart vil selge profilene under dekke av en nylig konkursbegjæring utstedet av selskapets kreditorer. Begjæringen skal behandles i retten den 26. juli. Truste reagerer sterkt på hva de oppfatter som avtalebrudd, og annonserer at de vil gjøre alt de kan innenfor lovens grenser for å beskytte brukerne mot en potensiell krenking av deres rettigheter.

Ifølge PCWorld er en konsekvens av dette at myndighetene i Massachusetts, delstaten Toysmart er registrert i, nå ser nærmere på mulighetene for å endre amerikansk konkurslovgivning. Truste ser også nærmere på muligheten til å saksøke den Disney-eide leketøysforhandleren for kontraktsbrudd.

Til toppen