Disney-søk i BI-systemet

BI har valgt et amerikansk selskap eid av Walt Disney når de nå søker orden i intern- og eksternresultatene på web. Handelshøyskolen i Sandvika skal ha fått søkesystemet til sterkt rabattert pris.

BI har valgt et amerikansk selskap eid av Walt Disney når de nå søker orden i intern- og eksternresultatene på web. Handelshøyskolen i Sandvika skal ha fått søkesystemet til sterkt rabattert pris.

Infoseek er et av de største søkeselskapene i USA og ble i sommer overtatt 100 prosent av The Walt Disney Company. Sammen har de dannet Go Network som er en portal eller rettere sagt et nav der nettbrukerne kan navigere seg fram til diverse innholdstjenester.

Likevel er det søketjenesten som ligger Infoseek nærmest, og det er den Handelshøyskolen BI har skaffet seg en versjon av.

- Det stemmer at vi kjøpte en programvare fra Infoseek før sommeren, sier webmaster Rolf Bjørnskau ved Handelshøyskolen BI.

Han sier at grunnen til at de gikk ut av landet og over dammen var blant annet at norske Fast, som tilbyr søketeknologi til ulike selskaper innen næringslivet, ikke satt med produktet som BI var på jakt etter.

- Det var uaktuelt med Fast fordi de ikke hadde pakkeløsningen for salg som vi var ute etter. De tilbyr i mye større grad skreddersøm, sier Bjørnskau.

Valget falt på Infoseek, ikke minst på grunn av referansene.

- Det er ganske mange andre utdannings- og forskningsinstitusjoner som etter hvert benytter programvaren. Ikke minst MIT (Massachusets Institute of Technology - red.anm.) er en god referanse, sier Bjørnskau, som også sier at prisen slett ikke var verst.

- De tilbyr nedskalérte versjoner til sterkt rabatterte priser. For vår del har det vært snakk om flere titalls prosenter, sier han og forteller at de betaler en fast pris for lisensen på programvaren og vedlikeholdsutgifter blant annet i forbindelse med oppgraderinger som kommer etter hvert.

BI skal bruke søkeverktøyet til både intra- og Internett-tilbudet som lanseres for fullt fra nyttår. Infoseek-verktøyet skal først og fremst være et frisøk som forenkler tilgjengeligheten på all informasjonen som befinner seg ved skolen.

- Tidligere har vi ikke hatt gode nok løsninger for søk, det har vært delvis vært basert på Lotus Notes. Nå har vi valgt en totalpakke som skal fungere på alt vi har av webløsninger, opplyser han.

Før det må høyskolen bestemme seg for hvordan arbeidet skal struktureres og organiseres, hvordan informasjonen skal tilrettelegges og hvordan kvalitetssikringen skal foregå. Bjørnskau vil ikke si noe konkret om hva slags type informasjon som vil bli lagt, om det blir nyttige rapporter tilgjengelig for publikum, en nyhetstjeneste osv..

Disse tiltakene er et redaksjonsråd i ferd med å legge et løp for.

Til toppen