Abonner
AVTALER & KONTRAKTER

Disney velger seg Blu-ray Disc

Onsdag ble det kjent at Disney ønsker å utgi film på plater i Blu-ray Disc-formatet.

Hollywood er delt - om ikke akkurat på midten, så i hvert fall i to ulike grupperinger bestående av filmselskaper som støtter henholdsvis HD DVD-formatet og Blu-ray Disc-formatet for framtidige filmutgivelser på optiske plater.

Begge de to formatene skal gjøre det mulig å levere film med høyere oppløsning og lydkvalitet på optiske plater, enn det som er mulig gjennom å benytte DVD-plater. Spillere som støtter formatene ventes å bli allment tilgjengelige i slutten av 2005.

Disneys avgjørelser betyr ifølge News.com at også film fra Buena Vista Home Entertainment, Walt Disney Home Entertainment, Hollywood Pictures Home Video, Touchstone Home Entertainment, Miramax Home Entertainment, Dimension Home Video og Disney DVD vil kunne bli utgitt på Blu-ray Disc, i første rekke i Nord-Amerika og Japan.

Disney understreker at selskapet ikke er bundet til Blu-ray Disc-formatet. Det kan også utgi film på andre lagringsformater i tillegg.

    Les også:

Disney er nå også blitt styremedlem i Blu-ray Disc Association, som utvikler og markedsfører det kommende formatet.

Tidligere har Studio MGM og Sony Pictures annonsert støtte til Blu-ray Disc. Begge disse selskapene er knyttet til Sony, som er blant de mest aktive støttespillerne til Blu-ray Disc-formatet.

I forrige uke ble det derimot klart at Paramount Pictures, Universal Studios, Warner Bros. og New Line Cinema vil gjøre film tilgjengelig på HD DVD.

Twentieth Century Fox skal foreløpig ikke ha avgjort hvilket format det eventuelt vil benytte, men selskapet sitter i styret i Blu-ray Disc Association.