Disse 19 vil ha ansvar for informasjonssikkerhet i Utenriksdepartementet

Se hvem som vil jobbe med forbyggende sikkerhet i utenrikstjenesten.

Disse 19 vil ha ansvar for informasjonssikkerhet i Utenriksdepartementet
Utenriksdepartementet søker etter en person som skal jobbe med informasjonssikkerhet i utenrikstjenesten. Bilde: Colourbox

Utenrikstjenesten består av Utenriksdepartementet og 99 utenriksstasjoner, og skal fremme norske interesser i utlandet, samt gi bistand til norske borgere i utlandet.