Disse 29 vil lede fangsten av data i Norges kystsone

11 kvinner og 18 menn har søkt jobben som leder for datafangst og prosessering i Kartverket sjødivisjon.

Disse 29 vil lede fangsten av data i Norges kystsone
I Stavanger ligger Kartverkets sjødivisjons kontor. Skjermbilde: Kartverket

Som offisiell sjøkartmyndighet i Norge har Kartverket ansvar for å måle opp norske hav- og kystområde, polare farvann, samt utarbeide og oppdatere sjøkart og beskrive farvann.