Abonner
SØKERLISTER

Disse 32 vil bli teknologidirektør i Forbrukerrådet

Forbrukerrådet gjør organisasjonsendringer og oppretter ny avdeling for teknologi og utvikling. Her er de som vil lede avdelingen.

Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet gjør endringer i organisasjonen, og oppretter ny avdeling for teknologi og utvikling.
Direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet gjør endringer i organisasjonen, og oppretter ny avdeling for teknologi og utvikling. Foto: John Trygve Tollefsen

Forbrukerrådet fremmer forbrukernes rettigheter og interesser inn mot myndigheter og næringsliv