Disse bidrar mest til Linux-kjernen

Minst 75 prosent av endringene gjøres av betalte utviklere.

Disse bidrar mest til Linux-kjernen

Minst 75 prosent av endringene gjøres av betalte utviklere.

Linux anklages fortsatt av enkelte for å være et gutteromsprosjekt. Det er riktig at mange bidrar til Linux-kjernen på fritiden, men ifølge en ny rapport fra Linux Foundation er det ikke fra denne gruppen at hovedtyngden av bidragene kommer. Tvert imot.

I en tabell i rapporten går det fram av minst 75 prosent av endringene som har blitt gjort i Linux-kjernen side 2005 har blitt gjort av utviklere på oppdrag for en virksomhet. 18,9 prosent av endringene har blitt gjort på frivillig basis, mens 6,4 prosent har blitt gjort av personer med uklare forbindelser til kommersielle aktører.

Den klart største bidragsyteren i denne perioden er Red Hat, med 12,4 prosent av endringene. Deretter følger Novell, IBM og Intel med mellom 7,0 og 5,8 prosent. Drøyt 20 andre selskaper har bidratt med mer enn tusen endringer hver. Tabellen sier dog ingenting om hvor store hver av disse endringene har vært.

Siden 2005 har over 6000 personer fra mer enn 600 ulike selskaper bidratt til at kildekoden til Linux-kjernen har vokst fra 6,6 millioner linjer til 13,5 millioner linjer. I gjennomsnitt gis det ut en ny versjon av Linux-kjernen hver 81. dag, men til hver av disse versjonene gis det ut et antall oppdateringer hvor feil og sårbarheter fjernes.

De fem enkelpersonene som har bidratt mest siden 2005 er David S. Miller, Ingo Molnar, Al Viro, Takashi Iwai og Bartlomiej Zolnierkiewic. Alle har bidratt med mer 2000 endringer. Til sammenligning har Linus Torvalds bidratt med 886 endringer og er ikke med i topp 30-listen som vises i rapporten.

    Les også:

Til toppen