Disse får omveien til kobberet

Post- og teletilsynet tildelte tirsdag ti nye frekvenser for radioaksess. Blant mottakerne er Tele 2, fem ElTele-selskap og Telenor.

Post- og teletilsynet tildelte tirsdag ti nye frekvenser for radioaksess. Blant mottakerne er Tele 2, fem ElTele-selskap og Telenor.

Seksjonssjef Stein Gudbjørgsrud i Post- og teletilsynet sier at dette er den største enkelttildeling av frekvenser noen sinne hvor det er fordelt vel fem prosent av de kommersielt tilgjengelige frekvensene.

Utlysningen var basert på en skjønnhetskonkurranse, og ikke auksjon som i mange andre land. Gudbjørgsrud sier at tilsynet aller helst vil at investeringene som blir gjort skal gå til infrastruktur

Det kom inn 46 søknader fra 20 selskap på de ledige frekvensene.

Tildelingene av nasjonale frekvenser i båndet 26 GHz er:

  • Broadnet - et amerikansk selskap som har bygd ut radioakses i en del andre land. Ikke etablert i Norge i dag, men etablert et norsk selskap.
  • Formus - et amerikansk selskap med radaioaksesslisenser i flere land
  • Fem Eltele-selskap - fordelt på ulike regionale nivå

Operatørene får solide dekningsforpliktelser og skal dekke 68 tettsteder i Norge innen 4 år.

I frekvensbåndet 38 GHz ble det ikke tildelt noen frekvensblokker, blant annet fordi det ikke finnes nok utstyr i markedet. Frekvensene kan ifølge Gudbjørgsrud av andre som har fått tildelt frekvenser, eller de kan tildeles senere.

I frekvensbåndet 40GHz ble følgende nasjonale frekvenser tildelt:

  • Tele 2 Norge
  • OBOS/NBBL
  • Telenor AS

Operatørene må dekke de seks største byene samt Tromsø og Bodø i løpet av fem år.

Dessuten reserveres en frekvensbit for de av selskapene som har størst behov for dette senere.

- I valget mellom å presse inn flest mulig aktører og gi armslag for de som skal drive med disse frekvensene, har vi valgt det siste, sier Gudbjørgsrud.

Gudbjørgsrud sier at i vurderingen har dekningsforpliktelsene vært avgjørende.

- Vi har tildelt frekvenser til både nye og gamle søkere, og også ivaretatt brukersiden ved å tildele frekvenser til OBOS og NBBL.

- Det er nå den uglamorøse delen av jobben kommer, og jeg blir mer overrasket om det ikke kommer klager.

Les også:


Nye frekvenser kan bryte Telenors aksessmonopol

Til toppen