Disse skal bygge Altinn 2.0

Næringsministeren blar opp for å gjøre Norge verdensledende på e-forvaltning.

Disse skal bygge Altinn 2.0

Næringsministeren blar opp for å gjøre Norge verdensledende på e-forvaltning.

Altinn.no ble lansert i desember 2003, som en portal for næringsdrivende i Norge. Løsningen inneholder også en rekke viktige tjenester for privatpersoner, som for eksempel selvangivelse og flyttemelding.

Neste høst skal første versjon av en helt ny Altinn-løsning på lufta, basert på nye avtaler for utvikling, applikasjonsforvaltning og drift. Prosjektet ble startet i 2006.

- Ambisjonen er at Altinn skal utvikles til en felles portal der alle relevante elektroniske tjenester fra det offentlige til næringslivet gjøres tilgjengelig, sier næringsminister Dag Terje Andersen.

Prosjektet innebærer luktrative IT-kontrakter for mellom 550 og 700 millioner kroner, avhengig av om alle opsjonene i kontraktene innløses.

På dagens regjeringskonferanse ble det besluttet at innstillingen til kontraktstildeling fra Altinn II-prosjektet skal tas til følge:

Basefarm er innstilt til driftskontrakten og Accenture er innstilt til kontraktene for applikasjonsforvaltning og videreutvikling.

I sin avgjørelse tar Regjeringen forbehold om at Stortinget godtar finansieringen.

- Vi har i sluttfasen av anskaffelsesprosessen hatt med tre svært kompetente tilbydere. Med tanke på omfanget av arbeidet som skal gjøres er det lite som skiller tilbudene. Den valgte konstellasjonen er likevel mest gunstig når det gjelder tilbudt løsning og pris, uttaler prosjektleder for Altinn II, Edvard Pedersen.

Erik Fossum, leder av styringsgruppen for Altinn II-prosjektet og direktør ved Brønnøysundregistrene.
Erik Fossum, leder av styringsgruppen for Altinn II-prosjektet og direktør ved Brønnøysundregistrene.

Parallelt med en to ukers klagefrist for tilbyderne påbegynnes nå kontraktsetablering, med målsetning om inngåelse av endelige avtaler 30. juni.

Dermed har Regjeringen besluttet rammene for den langsiktige og offensive satsningen på videreutviklingen av Altinn.

- Regjeringen viser med dette at det skal satses tungt på at Norge skal bli verdensledene innen elektronisk forvaltning, sier Erik Fossum, leder av styringsgruppen for Altinn II-prosjektet og direktør ved Brønnøysundregistrene.

Fossum mener beslutningen vil ha stor betydning for norsk næringsliv. Det vil over en treårsperiode bli lagt betydelige investeringer til grunn for å utvikle Altinn til å bli verktøyet for tjenesteproduksjon for hele den offentlige sektor.

Ambisiøse målsetninger

Regjeringen viser med dette at det skal satses tungt på at Norge skal bli verdensledens innen elektronisk forvaltning Første versjon av Altinn II skal etter planen lanseres høsten 2009, mens andre versjon blir ferdig et år senere.

Altinn skal bli en samhandlingsplattform for alle offentlige virksomheter i deres dialog med både offentlig og privat sektor. Altinn skal også legge til rette for samarbeid på tvers av etatsgrenser i offentlig sektor, slik at det kan utvikles tjenester som støtter opp under prosessene i næringslivet.

- Det er ambisiøse målsetninger, men det må det også være om vi skal nå dit vi ønsker å komme. Altinn skal gi offentlig sektor, og ikke minst næringslivet, reelle besparelser. Med Regjeringens beslutning og samarbeidspartnernes oppslutning om arbeidet som gjøres ligger alt nå til rette for et nødvendig løft, avslutter Pedersen.

- Vi har i sluttfasen av anskaffelsesprosessen hatt med tre svært kompetente tilbydere. Lite skiller tilbudene deres, forteller Edvard Pedersen, prosjektleder for Altinn II.
- Vi har i sluttfasen av anskaffelsesprosessen hatt med tre svært kompetente tilbydere. Lite skiller tilbudene deres, forteller Edvard Pedersen, prosjektleder for Altinn II.

    Les også:

Til toppen