Militær anvendelse av skytjenester

Forsvaret kjøper skytjenester: Tre IT-selskaper konkurrerer om kontrakt til 16 milliarder

– Ikke sett noe lignende i vår bransje, sier Sopra Steria-sjefen.

Forsvarsmateriell har bedt sivilsektoren om hjelp til å designe sin framtidige skytjenester. Nå kjemper tre IT-leverandører om milliardkontrakten. Illustrasjonsbilde fra et C-130J Hercules-fly.
Forsvarsmateriell har bedt sivilsektoren om hjelp til å designe sin framtidige skytjenester. Nå kjemper tre IT-leverandører om milliardkontrakten. Illustrasjonsbilde fra et C-130J Hercules-fly. (Illustrasjonsfoto: Marion Aaserud Dahlen / Forsvaret)

– Ikke sett noe lignende i vår bransje, sier Sopra Steria-sjefen.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Forsvaret planlegger en omfattende modernisering av sine IKT-kapasiteter. Som Digi.no har omtalt ved flere anledninger tidligere, handler en betydelig del av moderniseringen om å ta i bruk skytjenester, noe Forsvaret nesten ikke bruker i dag.

For å gjennomføre denne overgangen vil Forsvarsmateriell knytte til seg en strategisk partner på feltet. 15. januar i år kunngjorde de en konkurranse om en kontrakt med et omfang på inntil hele 16 milliarder kroner.

Mast (Militær Anvendelse av Skytjenester):

  • Program for anvendelse av skyteknologi i Forsvaret, nå organisert som en felles programorganisasjon i Forsvarsmateriell sammen med program Mime.
  • Verdien av de totale leveransene i Mast er estimert til opp mot 16 milliarder kroner. Angitt verdi er basert på nåværende kostnadsbilde for en avtaleperiode på 10 år.
  • Programmet er organisert i to faser: En «transisjonsfase» (med utgangspunkt i utvikling, drift og vedlikehold av dagens systemer) og en «transformasjonsfase» (modernisering og endring).

Kilde: Forsvarsmateriell

Nå er tre leverandører valgt til å gå videre i en dialogfase som vil vare ut året: Accenture, Capgemini og Sopra Steria. Hver av disse har igjen et knippe av støttespillere og underleverandører. 

– Vi ønsker å få om bord en strategisk partner som i første omgang kan bistå oss med dagens IKT-leveranser, før vi går videre inn i overgangen til det nye, sier Morten Gjellerud, direktør for programorganisasjonen Mast og Mime i Forsvarsmateriell (se faktaboks).

Krigsspill og 1-1-møter

De prioriterte områdene er utvikling, drift og vedlikehold, tjenesteintegrasjon og rådgivning, innovasjon og fornying.

Hva det strategiske partnerskapet mer konkret skal inneholde, og omfanget av det, er blant det som dialogfasen gjennom sommeren og høsten skal komme frem til. Fasen vil avsluttes med en konkurranse mellom de tre kandidatene på tampen av året. Først i midten av 2022 skal en av dem være valgt ut som strategisk partner for de neste ti årene.

Morten Gjellerud, direktør for programorganisasjonen Mast og Mime i Forsvarsmateriell.
Morten Gjellerud, direktør for programorganisasjonen Mast og Mime i Forsvarsmateriell. Foto: Heidi Sævold

Formålet med dialogfasen er at oppdragsgiver og leverandør gjennom en dialog skal komme frem til løsningen. De kvalifiserte leverandørene vil ifølge Gjellerud blant annet delta i krigsspill og 1-1-møter. Hoveddelen av dialogen vil foregå skriftlig.

– Det er første gang vi bruker denne tilnærmingen i denne skalaen hos oss. Vi har veldig tro på det. Med såkalt konkurransepreget dialog blir det bedre samsvar mellom det noen spør etter og det aktuelle aktører kan levere, sier Gjellerud.

Tidlig involvering av industrien

Våren 2019 avholdt Forsvarsmateriell en plan- og designkonkurranse for å legge det første grunnlaget for samarbeidet med industrien og de kommende sky-anskaffelsene.

Fullsatt fanehall på Akershus festning onsdag, der IT-bransjen delte sine innspill til Forsvarets nært forestående innkjøp av skytjenester i milliardklassen.
Fullsatt fanehall på Akershus festning 26. juni 2019.  Foto: Frank Holtschlag / Nyebilder

Tre allianser, med de tre leverandørene som nå er prekvalifisert i spissen, ble finalister og presenterte sine forslag under en seremoni på Akershus festning i juni 2019. Sopra Steria-alliansen vant denne mer symbolske konkurransen, og ble honorert med en million kroner.

– Med plan- og designkonkurransen fikk vi en tilbakemelding fra markedet, og ble klokere på de store linjene. Det vi har lært derfra har vi tatt med oss og bearbeidet til fasen vi går inn i nå, sier Gjellerud.

– Har ikke sett noe lignende i vår bransje

Skandinavia-sjef Kjell Rusti i Sopra Steria forteller at de er godt kjent med konkurransepreget dialog som anskaffelsesform, men at kontraktens størrelse på inntil 16 milliarder er uvanlig.

– Hvis det maksimale potensialet i den kontrakten tas ut, da tror jeg ikke vi har sett noe lignende i vår bransje. Det finnes jo store satsinger, men ikke den type anskaffelse hvor man tegner en så stor kontrakt med én partner, sier han.

Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia.
Kjell Rusti, administrerende direktør for Sopra Steria i Skandinavia. Bilde: Sopra Steria

Sopra Steria jobber nå med å sette av tid og folk mens de avventer mer info fra Forsvarsmateriell. Minst et tyvetalls personer vil være involvert i dialogfasen, inkludert et dedikert team som har jobbet med prosjektet siden plan- og designkonkurransen for to år siden.

I likhet med Accenture og Capgemini, har Sopra Steria satt sammen et konsortium av partnere og underleverandører. Pearl Consulting, SAP, Microsoft, Vmware og Hewlett Packard Enterprise har de med seg fra arbeidet med plan- og designkonkurransen. Siden da har de også fått meg seg Atea på laget.

– Vi tar mål av oss til å vinne den avtalen. Det konsortiet vi leder er absolutt i stand til å vinne og levere kontrakten, sier Rusti.

Digi.no har også vært i kontakt med konkurrentene Accenture og Capgemini. Ingen av teamene har foreløpig anledning til å kommentere saken utover at de er glade for at de er kvalifiserte og ser frem til å gå inn i dialogfasen.

Flere storkontrakter på vei

Kontrakten på 16 milliarder vil omfatte både investering og drift, og utgjøre en betydelig del av anskaffelsene i Mast-programmet. Men Morten Gjellerud i Forsvarsmateriell mener det er for tidlig å si i hvilken grad det vil gjøres ytterligere anskaffelser i prosessen.

Les også

– Detaljene rundt det er noe av det vi ønsker å finne ut av i dialogfasen, sier han.

Forsvarsmateriell jobber også med en stor transformasjonsprosess innenfor såkalt kampnær IKT (program Mime, omtalt av Digi.no i fjor sommer), med en tidshorisont frem til 2030 og en prislapp på inntil 10 milliarder kroner. Første fase av denne, som i hovedsak består av allerede pågående aktiviteter, hadde oppstart nå i 2021. Innenfor Mime vil Forsvarsmateriell blant annet etter hvert anskaffe en strategisk partner som skal bistå med gjennomføring. 

Forsinkelser

Anbudsutlysningen som kom i januar har blitt utsatt flere ganger. Koronasituasjonen er ifølge Gjellerud en del av årsaken.

– Vi har som alle blitt påvirket av covid-19. Det har spilt en betydelig rolle. Vi så også at vi trengte å bruke mer tid på forberedelsene før vi kom til utlysningen i januar. Konkurransepreget dialog som metode er nytt for oss, og det har vært en god og lærerik prosess, sier han.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)
Til toppen