Disse søker på toppjobben i IT-direktoratet

«En av de viktigste stillingene i Norge».

Disse søker på toppjobben i IT-direktoratet
Hvem blir etterfølgeren til Ingelin Killengreen som Difi-direktør? Bilde: Espen Zachariassen

Stillingen som toppbyråkrat i direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal snart fylles. Hvem overtar etter Ingelin Killengreen når hun takker av og returnerer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet?

Svaret kan ligge i den offentlige søkerlisten, som regjeringen la ut denne uken. Fristen for å søke gikk ut i forrige uke, og det er 17 personer som prøver å bli direktoratets neste direktør. Se faktaboks til høyre.

Finansavisen spekulerte nylig i navn som Øystein Dørmer i Direktoratet for økonomistyring, Marianne Andreassen fra Lånekassen, tidligere moderniseringsminister (og tidligere IBM-er) Morten Andreas Meyer (nå i First House), ekspedisjonssjef Tale Teisberg i Finansdepartementet eller Roger Schjerva fra IKT-Norge, som aktuelle i jobben.

Schjerva er den eneste av disse som faktisk har søkt. Han er også én av bare to personer som også søkte forrige gang, da stillingen som Difi-direktør ble lyst ut i 2013.

Thorbjørn Gaarder søker også igjen, men er neppe aktuell. Han er Norges ivrigste jobbsøker, skal vi tro Dagbladet og har gjennom flere år søkt på utallige toppjobber uten å få napp.

Favorittstempel

Sosialøkonom Roger Schjerva var statssekretær i Finansdepartementet i åtte år, en rekord, før han i 2014 gikk til IKT-Norge og ble IT-bransjeorganisasjonens sjeføkonom.

Han har også en lang politisk karriere i SV bak seg. Lang og bred erfaring både fra regjeringens tyngste departement og næringslivet med fokus på digitalisering, gir ham et favorittstempel blant søkerne til å overta jobben som Difi-direktør, skulle vi mene.

– Hva er det med denne stillingen som frister deg?

Digitaliseringskonferansen 2015, Operaen.
Roger Schjerva Bilde: Espen Zachariassen
– Jeg oppfatter det som en av de viktigste jobbene i Norge, for å lykkes med digitaliseringen. Får vi til det i offentlig sektor, kan det fungere som motor for digitalisering i resten av samfunnet. Å jobbe med bedre ledelse og organisering av offentlig sektor er en svært interessant og meningsfylt oppgave. Å tette gapet mellom produktivitetsveksten i offentlig og privat sektor blir avgjørende for å trygge finansieringen av velferdsstaten i framtiden, sier Roger Schjerva til digi.no.

Schjerva ønsker ikke å kommentere søkeprosessen, de øvrige kandidatene eller å røpe om han for eksempel er kalt inn til intervju.

– Hvilke utfordringer og muligheter står Difi overfor den kommende tiden, slik du ser det?

– Difi har fått nye virkemidler av regjeringen på kvalitetssikring av IT-prosjekter og blir en viktigere medaktør i offentlige digitaliseringsprosjekter, samt forvaltningspolitikken, så jeg tror Difi har gode muligheter for å lykkes med sitt oppdrag. Forventingene til Difi er skyhøye. Det kan jeg si fra det ståstedet jeg har nå i IKT-Norge.

– Tror du sjansene dine er styrket siden forrige søknadsrunde i 2013?

– Det vet jeg ikke noe om, men jeg har noen erfaringer jeg tror kan være viktig for at Difi kan lykkes. Det handler både om ståstedet fra det digitale med IKT-Norge, men også erfaringene med statsforvaltningen gjennom mine åtte år i Finansdepartementet.