Divine med ryggen mot veggen

Den tidligere motstrømskometen Divine er avhengig av et rettsforlik i USA for å unngå konkurs, ifølge Torstein Thorsen i det norske datterselskapet.

Den tidligere motstrømskometen Divine er avhengig av et rettsforlik i USA for å unngå konkurs, ifølge Torstein Thorsen i det norske datterselskapet.

Divine er et programvarehus som vokste til en kvartalsomsetning på 163 millioner dollar tre år etter etableringen i juni 1999. Selskapet satset på en spesiell type bedriftsapplikasjoner: Punktløsninger som ordner gjengse behov i området mellom kunder og bedrift, og som lar seg installere og bruke uten uker og måneder med tuning og implementasjon. Divine kaller dette for ”extended enterprise”. Tre områder har stått sentralt: automatisert interaksjon med kunder, samarbeidsverktøy for personer og arbeidsgrupper, og innholdsstyring.

Les også:

For ett år siden etablerte radarparet Truls P. Berg, også kjent dom formann i Den norske dataforening og Torstein Thorsen, gründerne som forlot Component Software, et norsk datterselskap til Divine, og brakte punktløsningene til et nordisk marked.

– I dag er vi åtte stykker i Norge, tre i Danmark og én i Sverige, sier Thorsen til digi.no. – Vi går med overskudd.

Morselskapet går med alt annet enn overskudd. Siden børsintroduksjonen i juli 2000 har selskapet tapt over en milliard dollar. For et år siden var aksjekursen 18,75 dollar. Nå er den 0,12 dollar.

For noen dager siden meldte finansavisa i Divines hjemby, Chicago Sun-Times, at Divine var på konkursens rand. Tirsdag 18. februar sendte selskapet ut en pressemelding som fortalte at rådgivere fra Broadview International LLC var engasjert for å utrede strategiske alternativer. Valget står mellom styrt avvikling og refokusering, og konkursbeskyttelse under USAs kjente ”Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code”.

– Bakgrunnen for krisen er at Divine kjøpte 45 foretak på to år, forklarer Thorsen. – Her var både gull og gråstein. En innholdsmekler mellom innholdsgrossister og abonnenter, RoweCom, var åpenbart en gullkantet investering på lang sikt, men et kontantsluk på kort sikt. Den europeiske delen er solgt, og et konsortium av kunder har saksøkt Divine for påstått misbruk av abonnentenes midler.

RoweCom leverte en tjeneste for styring av online-abonnementer til en rekke store amerikanske bibliotek, blant dem Library of Congress og National Institutes of Health. Ifølge Chicago Sun-Times mottok RoweCom abonnementsbestillinger verdt over 50 millioner dollar, men måtte trekke seg fra leveransen fordi selskapet ikke greide å gjøre opp med innholdsleverandørene. RoweCom, et heleid datterselskap til Divine, søkte konkursbeskyttelse 24. januar. Kreditorene anla sak og beskyldte Divine for å ha stukket av med 73 millioner dollar av RoweComs midler. Divine avviser anklagen, og sier RoweCom skylder morselskapet 60 millioner dollar.

– Så vanskelig som Divines situasjon er i dag, er det klart at selskapet vil gå konkurs dersom kreditorene får medhold, sier Thorsen. – Får man til et forlik, kan man unngå konkurs. Det mest sannsynlige er da en styrt oppstykking, der gråsteinen Divine har kjøpt, slås konkurs, det som går middels bra blir solgt, mens selskapet beholder det virkelige gullet. Om Divine beholder sitt navn og varemerke er usikkert.

Thorsen tror at driftede tjenester og konsulentvirksomheten antakelig vil selges, mens man refokuserer på kundeinteraksjon, callcenter og innholdsstyring.

– Vi er veldig spente, og venter en avklaring om noen få dager. Blir det et forlik med påfølgende styrt oppstykking og refokusering av selskapet, tror vi det alt i alt blir positivt både for morselskapet og for virksomheten i Norge. Går det mot konkurs, tror vi det vi har bygget opp i Norden likevel vil ha verdi. Hovedproduktene er svært bra, og de vil ikke forsvinne under noen omstendighet.

Til toppen