djuice tilpasses Nokias mobiltelefoner

Telenors mobilportal djuice skal tilpasses Nokia-telefonene gjennom et samarbeid med den finske mobilprodusenten. Samtidig nærmer den internasjonale lanseringen av mobilportalen seg. djuice er hovedsponsor til Knut Frostads båt under årets Whitbread-seilas.

Telenor legger ut 65 millioner kroner for lanseringen av djuice.com i det internasjonale markedet. Whitbread-seilasen, som nå har skiftet navn til Volvo Ocean Race starter i Southampton i Storbritannia 23. september neste år, men avslutningen er lagt til Norden og Nord-Tyskland som følge av at Volvo har kjøpt arrangementet og blitt dets hovedsponsor.

I djuice håper en at pengene skal gi uttelling og la den siste seilasen som skaffet Frostad-båten 60 timers sending på norsk fjernsyn, i hovedsak TV 2 og 756.000 spaltemillimeter avisartikler for en budsjettramme på 80 millioner kroner. I år er rammen på 120 millioner kroner, hvorav halvparten kommer fra Telenor.

I forkant av denne lanseringen signerer altså djuice og Nokia Group en avtale som skal bygge på selskapenes ekspertise for å sikre de beste og mest brukervennlige mobile Internett-løsningene for framtiden. Det skal også opprettes et felles " service creation center" i lokalene til djuice i Oslo.

I en pressemelding siterer djuice en rapport fra november 2000 laget av Forrester hvor Europas 50 viktigste portaler ble sammenlignet. Der ble djuice rangert som nummer èn.

Samarbeidet blir av begge selskapene vurdert som et viktig skritt på veien mot å utvikle nyskapende tjenester for mobilt Internett til beste for forbrukerne i et globalt perspektiv. Både Nokias mPlatform, som snart er klar for UMTS, og nye mobile Internett-løsninger utviklet gjennom samarbeidet vil bli tatt i bruk i alle djuice-operasjoner verden over.

djuice er allerede lansert i Norge, Thailand og Malaysia, og vil bli lansert i Portugal i løpet av året. Det vil bli gjort nye avtaler i flere land i løpet av 2001 og 2002 ettersom utrullingen av djuice fortsetter mens PR-satsingen under Frostads seilas pågår.

- Gjennom de diskusjonene vi har hatt med Nokia om framtidens mobile Internett, er vi sikre på at vi har funnet den ideelle samarbeidspartneren for å oppnå våre ambisjoner med djuice, sier prosjektdirektør Jon Erik Haug i djuice.

Til toppen