DLD i det blå

Blir utsatt atter en gang.

DLD i det blå
Før Datalagringsdirektivet ble vedtatt i april 2011 var det store protester. Nå er direktivet igjen utsatt og vil først bli innført i slutten av året. Men regjeringen vil ikke love noe. Bilde: Marius Jørgenrud

Datalagringsdirektivet har skapt hodepine i både justis- og samferdselsdepartementet. Stortinget har vedtatt at det omstridte direktivet skal tre i kraft, men regjeringen har ikke klart å innføre det. Årsaken er blant annet at de ikke er blitt enighet om hvem som skal ta regningen.

Et utvalgt nedsatt av samferdselsdepartementet anbefalte at staten skulle dekke størstedelen av utgiftene, men hvor mye penger direktivet vil koste er fremdeles uklart. Årsaken er at Post- og teletilsynet ikke har klart å skrive ferdig forskriftene til direktivet.

I mars i år kunne digi.no melde at direktivet ble utsatt på ubestemt tid. Planen var nemlig at det skulle innføres i sommer, men det ble for tidlig. Da var direktivet allerede noen måneder på etterskudd.

Aftenposten melder onsdag at Samferdselsdepartementet ikke ser for seg at direktivet kan tre i kraft før slutten av 2013.

– Det jobbes med en plan at det skal skje i løpet av 2013, men vi kan ikke love noe, sier statssekretær Geir Pollestad fra Senterpartiet til Aftenposten.no.

Direktivet var svært kontroversielt ettersom det gjør at informasjon om hvor, hvordan og hvem du kommuniserer med vil bli lagret i et halvt år. Det er bare trafikkdataene som skal lagres, men informasjonen blir sett på som svært sensitivt og lagringsregimet som Datatilsynet har bestemt skal brukes gjør at det blir svært kostbart. Hvem som skal ta denne regningen er nå det store stridsspørsmålet.

Hvor mye det vil koste er også høyst uklart, og dette må på bordet før regjeringen bestemmer seg. Det skal etter hva digi.no erfarer være satt i gang arbeid for å utrede dette.

Det var Arbeiderpartiet og Høyre som sikret flertall på stortinget for å innføre datalagringsdirektivet. Datatilsynet var svært skeptisk, mens politiet med Kripos i spissen presset på for å få EU-direktivet inn i lovverket.

Om direktivet i sin nåværende form vil overleve en eventuell ny regjering neste høst er imidlertid ukjent.

    Les også:

Les mer om: