DN satser på Norges første næringslivsportal

Ansvarlig redaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv gjør alvor av satsingen på Internett og stiler mot Norges første rene næringslivsportal. Han tror ikke på eksklusivitet i noe ledd.

Ansvarlig redaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv gjør alvor av satsingen på Internett og stiler mot Norges første rene næringslivsportal. Han tror ikke på eksklusivitet i noe ledd.

Dagens Næringsliv har kastet sin gamle frykt for kannibalisering mellom mediene over bord og senker terskelen for aksess til webtjenesten. Nyhetstjenesten DN Ajour er nå åpen for alle nettbrukere og delt i fem seksjoner (foruten forsiden): "Næringsliv, Politikk & Samfunn, Børs & Marked, IT & Telekom, Energi & Olje".

I tillegg får alle papirabonnenter gratis tilgang på dagens papirutgave som er lagt på nett, mens alle brukere av Dagens Næringsliv på nett må betale ekstra for tilgang til arkivene av avisen.

Les:


Dagens Næringsliv åpner opp på nettet

Likevel er dette bare begynnelsen på en større satsing fra Dagens Næringsliv. I egen avis annonserer ansvarlig redaktør Amund Djuve at de vil starte opp en næringslivsportal som i tilfelle vil bli Norges første (selv om Hegnar Online trolig vil stille spørsmål ved det faktumet).

Djuve åpner opp for samarbeid med andre internettaktører og sier til digi.no at de ikke vil utelukke noe - også når det gjelder konkurrenter, men at planene om en portal kun er helt i startfasen.

Redaktøren har i det hele tatt tro på åpen konkurranse og sier at de i sin redaksjonelle satsing vil jobbe parallelt på nettet og på papir.

- Det er viktig at journalistene har et forhold til produktet sitt. Mens nettavisene, inkludert DN Ajour registrerer hendelsesnyhetene, må journalistene i papiravisene tenke nytt. Det vil være separate enheter, sier Djuve som altså ikke går for full integrasjon og en felles multimediedesk i redaksjonen.

- Journalistene skal konkurrere med hverandre internt, sier han.

Likevel hevder han det kommer til å bli en større integrasjon mellom papiravisen og webutgaven. Utgavene skal supplere hverandre med ulike toppsaker på web og papir, blant annet vil områdene IT, media og Internett få større prioritet i webutgaven.

- Vi er blitt mye mer bevisste på de nye områdene som e-handel, Internett og telekom. Vi skriver mer om disse områdene enn for kun et halvt år siden, sier han og mener at de ikke er for sent på banen i forhold til andre.

Djuve har ikke fått planene for næringslivsportalen formelt banket gjennom sitt eget styre ennå, men mener at styret er svært bevisst når det det gjelder de nye mediene.

Han tror at elementer på indekser og børslister kommer til å være borte fra papirutgaven i løpet av få år og bli en naturlig del av en elektronisk utgave. Det vil i mye større grad også være kryssreferanser i de ulike utgavene, fra papir til web og fra web til papir.

Til toppen