DnB automatiserer

DnB automatiserer behandling av inngående fakturaer og implementerer ny web-løsning for behandling av inngående fakturaer.

E-business-selskapet Contempus og DnB har inngått en avtale for implementering av en web-løsning for behandling av inngående fakturaer i DnB. Produktet Contempus.Invoice skal hjelpe bankkonsernet med å automatisere og standardisere behandlingen av leverandørfakturaer.

Avtalen er på omlag fem millioner kroner.

Contempus.Invoice er et produkt som automatiserer arbeidet med registrering, distribusjon, godkjenning, arkivering og gjenfinning av leverandørfakturaer. Når produktet tas i bruk, vil ansatte i DnB-konsernet kunne attestere fakturaer elektronisk, uansett hvor de befinner seg.

- Med Contempus.Invoice kan vi sentralisere mottaket av fakturaer og øke hastigheten på behandlingen. Invoice gjør oss også godt rustet når e-fakturaene kommer. Å skrive ut fakturaene for å få dem behandlet er ikke særlig effektivt. Via Contempus.Invoice vil vi kunne behandle e-fakturaene via intranett i samme prosess som dagens papirbaserte fakturaer, sier Knut Utvik, konserndirektør for organisasjon og fellestjenester i DnB i en pressemelding.

Til toppen