– DNB er lite villig til å investere i gründere

KOMMENTAR: Norges største bank er god på sponsing av gründerevents, men lite villig til å investere i de som vil starte ny virksomhet, skriver næringsutviklingsdirektør Fredrik Syversen i IKT Norge.

– DNB er lite villig til å investere i gründere
IKT Norge utfordrer DNB til å investere mer i startups enn eiendom. Her fra bankens nye hovedkvarter i Barcode-rekka i Oslo. Bilde: Håkon Jacobsen

I Norge er gründere politisk valuta, ofte uten at de selv får noe igjen for det. Vi trenger et større fokus på de som faktisk bidrar til at såkornkapital tilfaller norske startups, og det er først og fremst gründere selv og såkalte engleinvestorer.

DNB har gått ut med en undersøkelse som viser mer eller mindre selvfølgeligheter: Mange gründere feiler. Kapital er mangelvare i oppstart. Man trenger gode rådgivere.

Her hadde det vært fint om DNB i samme pressemelding kunngjorde hvordan Norges største bank vil satse på gründere, helst med det man skulle tro de kan best: Lån og investeringer.

Bismak

Det er en bismak i det at DNB, som svært sjelden eller aldri bidrar til såkornkapital, gjør seg til talsmann for entreprenørskap i Norge. Det er et godt amerikansk budskap som passer til DNB: "Put your money where your mouth is".

I Norge har de store halvstatlige bankene som DNB i svært liten grad vært opptatt av norske gründere, det vil si utenom de som spekulerer i eiendom.

Det hadde vært fint om DNB flyttet sitt gründerfokus fra CSR (samfunnsnytte) til aktive investeringer.

Englene

Fredrik Syversen er næringsutviklingsdirektør i IKT Norge.
Vi trenger et skarpere fokus på de som faktisk bidrar til at såkornkapital tilfaller norske startups. Det er først og fremst småinvestorer som velger å satse penger, med stor risiko for at de aldri får se dem igjen.

I utlandet har vi lært å kalle dem engleinvestorer.

Ved siden av entreprenørene er disse de virkelige heltene når det gjelder å skape et nytt norsk næringsliv, men de glemmes nesten alltid i de politiske festtalene. Jeg tror jeg vet hvorfor:

Ingen politikere har “bevilget” penger og kan derfor ikke innkassere politiske gevinster fra engleinvestorene.

For tregt

Vi har relativt store såkornfond i Norge, men det går altfor tregt. De har vært i drift i over ett år nå, og ingen av dem har nådd 10 investeringer. Det er for lite.

Det er sikkert mange grunner til at det så få, men min erfaring er at det er relativt mange gode “caser” der ute som absolutt bør ha kapital.

Da er det litt merkelig at vi ser så få som oppnår funding fra Statens eneste virkemiddel på området, såkornfondene.

Her bør både næringsministeren, Innovasjon Norge og fondene selv kjenne sin besøkelsestid.

Boble

Vi blåser opp en boligboble i dette landet, takket være våre gunstige skattebetingelser for denne type investeringer. I stedet bør vi etterlyse skatteinsentiver for engleinvestorene, de som tar stor risiko.

Her burde staten se annerledes på hvordan man bruker statens penger.