DnB har elektronisk mynt for Internett

Etter avtale med det nederlandske selskapet DigiCash, tilbyr DnB E-mynt, en sikker og anonym måte å ordne betalinger på over Internett.

Etter avtale med det nederlandske selskapet DigiCash, tilbyr DnB E-mynt, en sikker og anonym måte å ordne betalinger på over Internett.

Grunnlaget for E-mynt er at brukeren inngår en avtale med Den norske Bank og oppretter en elektronisk lommebok på egen harddisk. Avtalen omfatter brukeridentitet, passord og programvare.

Bruken starter ved at du overfører penger fra din bankkonto til den elektroniske lommeboken. Internett-butikker merket med logoen gjengitt her, har inngått avtaler med DnB som å godta betaling via E-mynt. Når du bestiller en vare og godtar prisen, reduseres innholdet i lommeboka og en prosess mellom selger og banken kontrollerer at alt er i orden. Ved klarsignal fra banken får du varen.

Denne prosessen innebærer at du slipper å identifisere deg overfor butikken, slik du må hvis du skal bruke kredittkort.

– Vi starter et pilotprosjekt i løpet av sommeren, forklarer DnBs talsmann Jarl Veggan. – Her vil medarbeidere i banken opptre som kunder mot Akers Mic, Interflora og nyhetstjenesten TDN. Vi arbeider med å få tilslutning fra et større antall Internett-butikker, og tar sikte på å gjøre E-mynt tilgjengelig for våre kunder i løpet av året.

Veggan understreker at ordningen har som hovedhensikt å gjøre det enklere å gjennomføre mindre transaksjoner, og at det inntil videre ikke er snakk om internasjonale betalinger. E-mynt er en norsk ordning, og et varemerke til DnB. Banken har ikke noen eksklusiv avtale med DigiCash, slik at andre norske banker vil kunne tilby ordninger med samme hovedteknologi.

Programvaren forutsetter en Windows-basert pc hos kunden, sier Veggan. – Det er ikke planer om å tilby den for Mac.

Veggan vil ikke si noe om spesielle sikkerhetsforanstaltninger. Siden den elektroniske lommeboka er fysisk knyttet til brukerens harddisk, er det rimelig å anta ordninger som beskytter kunden mot tap dersom disken havarerer. Det er også rimelig å anta sperrer mot kopiering av lommeboka til andre disker, både direkte og gjennom f.eks. sikkerhetskopiering.

– Vi har ikke utarbeidet våre kundeavtaler ennå, sier Veggan. – Jeg kan derfor ikke si noe om hva som skjer dersom kundens harddisk havarerer eller kopieres. Vi har heller ikke utarbeidet retningslinjer for hvordan den nye tjenesten skal prissettes.

Til toppen