DnB Nor effektiviserer personalarbeidet

Bluegarden vant kontrakten med DnB Nor om salg av nytt lønns- og personalsystem.

Bluegarden vant kontrakten med DnB Nor om salg av nytt lønns- og personalsystem.

Avtalen omfatter flere HR-relaterte løsninger, og har en varighet på cirka tre år.

- En medvirkende faktor til valget var Gjensidige NORs positive erfaring med Bluegardens løsninger de siste to årene, forteller direktør for HR-utvikling Sissel Vien i DnB Nor. Konsernet er nå i ferd med å implementere lønns-, personal- og kompetansesystemer fra Bluegarden overfor sine vel 12.000 medarbeidere.

– Ved å innføre selvbetjeningsløsninger endrer HR sitt fokus til å bli en viktig bidragsyter i forretningsprosessene. Selvbetjening forutsetter at linjelederne tar en langt mer aktiv rolle i forhold til personalarbeidet, understreker hun.

DnB NOR er alt godt i gang med konvertering og samkjøring av systemene de to fusjonspartnerne har benyttet frem til i dag, og vil være operative med Bluegardens HR-systemer i løpet av første halvår 2005.

Til toppen