DnB NOR kutter IT-partnere

Velger å utvikle sine egne IT-løsninger.

DnB NOR kutter IT-partnere

Velger å utvikle sine egne IT-løsninger.

DnB med 450 IT-ansatte i tillegg til 250 IT-folk i konsernets datterselskaper, blir å betrakte som et stort IT-konsulenthus.

Nå tar Norges største bank skjeen i egen hånd og videreutvikler sine egne IT-løsninger. Blant annet valgte DnB å kutte ut hoffleverandøren EDB, og har i stedet utviklet sin egen nettbankløsning til mobilbank.

Deler av denne løsningen vil bli tilgjengelig for bedriftskundene i løpet av kort tid. I tillegg har DnB utviklet en SMS-løsning som gir kunder melding ved utenlandstransaksjoner.

Automatiserte rutiner skal få ned køene i banken.

Til Finansavisen medgir IT-direktør Cathrine Kloumann at de har et klart mål å redusere antall leverandører. Valg av standarder og plattformer skal nå treffes.

DnB har anskaffet en stor IT-løsning fra Sun, som nylig har blitt kjøpt opp av Oracle. Det kan bety at Oracle kan bli en strategisk partner for DnB Nor framover.

Til toppen