DnB Nor leter etter 40 nye IT-hoder

DnB Nor leter etter 40 nye IT-hoder

Med 400 IT-ansatte er DnB Nor en av Norges største IT-bedrifter. Nå skal banken ha 40 nye IT-hoder.

Mange ser på DnB Nor som Norges største finanskonsern, men faktum er at banken også i norsk målestokk er en stor IT-bedrift.

I alt 400 jobber med IT i DnB Nor, 260 i Oslo og 140 i Bergen. Dermed er finanskonsernet en av Norges største IT-arbeidsplasser, på lik linje med Forsvaret, Statoil og Hydro. DnB Nor er inne i en voksefase, og skal utvide både nasjonalt og internasjonalt.

Til dette trenger banken flere IT-ressurser, og stabssjef Tor Erik Johnsen i IT-utvikling og drift i DnB Nor antyder til digi.no at det kan være aktuelt med opptil 40 nye hoder.

Ettersom DnB Nor bare har en tredel kvinner i staben i dag kan kvinner, men også innvandrere være attraktive tilskudd til banken.

For bare halvannet år siden ansatte banken 30 nye medarbeidere på IT, hvorav 10 var nyutdannede. Over 600 søkte, og bare en av disse har sluttet.

15 av dem som ble ansatt i den runden kom fra rendyrkede IT-konsulentselskaper, som tidligere har vært innleid i DnB Nor som konsulenter for oppdrag.

- Vi har liten turnover i vår bedrift. Jeg vil vel heller nesten si at problemet hos oss er det motsatte. Ofte ser vi at folk liker seg så godt at de blir her til pensjonsalderen, framholder Johnsen, som likevel legger til at det er et hyggelig tegn.

Mange forbinder bank og stab med dårlige, statlige betingelser, men Johnsen framholder at de absolutt holder seg på et konkurransedyktig nivå.

Nyutdannede begynner på en lønn mellom 300 000 til 350 000. I tillegg får de gunstige lånebetingelser, forsikringer og pensjonsrettigheter. Dette kan dra lønnen opp betydelig.

- Når det gjelder erfarne utviklere vil jeg ikke akkurat si at de får millionlønn, men med alle bankgoder som er her i bedriften ligger det ikke langt unna, antyder Johnsen.

Han mener det er et spennende IT-miljø i banken som opererer med de fleste plattformer og teknologier fra Java, .net, Cobol og datavarehus.

I tillegg har banken ordnede rutiner med lite overtid.

- Vi legger vekt på at de ansatte har trygge og forutsigbare arbeidsforhold. Ingen er tjent med utbrente medarbeidere, sier Johnsen.

DnB Nor har egenutviklede kjernesystemer, men også her kan det skje mye framover. Konsernet er etablert i Norden, Europa, Asia og USA og må i økende grad tenke standardisering.

- Å ta i bruk standardiserte ERP-systemer i et internasjonalt miljø, er noe vi hele tiden evaluerer, forteller han.

Banken er ellers godt i gang med utvikling av mobilsatsning mot bank som ble lansert for et par måneder siden.

Tanken er å bruke mobilen til å betale regninger og sjekke saldo. I prinsippet skal mobilen kunne gjøre de samme tjenestene som nettbanken. Det er allerede mange brukere som nå tester ut denne løsningen.

Til toppen