DnB Nor-nettbank nede enda en gang

DnB hevder IT-fusjonen med Sparebanken Nor er skylden for alle problemene i det siste.

DnB hevder IT-fusjonen med Sparebanken Nor er skylden for alle problemene i det siste.

digi.no skriver nå om det fjerde driftsavviket hos DnB Nors nettkunder på bare en drøy måned.

    Les også:

Denne gangen har det berørt nettjenester både mot privatmarkedet og bedriftsmarkedet.

11. november var første gang digi.no skrev om bedriftskunder som hadde vært uten nettbank i tre dager. Det var Nornett, som er bankløsningen for bedriftskunder til DnBNor, som viste seg å være ustabil.

Løsningen blir driftet av EDB IT Drift.

21. november melder frustrerte kunder til digi.no om ustabilitet på DnB Nors nettbank. Denne gangen var det privatpersoner som ble rammet.

6. desember beskrev bedriftskunder igjen om ustabilitet og vanskeligheter med å bruke DnB Nors nettbankstjenester.

Og i dag, klokken 09:39 får digi.no denne beskjeden fra en kunde:

Så var DnB nede igjen, vi begynner å bli vant til dette nå, og reagerer de dagene DnB's nettbank er oppe hele dagen uten avbrudd....

Alle gangene har informasjonssjef Helge L’orange i IT-drift EDB forsikret at det nå vil bli iverksatt tiltak for å få alt tilbake i ordinær drift.

- Nettjenestene består av en lang og komplisert verdikjede med mange komponenter. For å finne ut hvor problemet er, må vi foreta analyser på alle enkeltelementer i denne kjeden, forklarte L’orange til digi.no sist gang.

Driftsavviket har medført at nettjenestene på personmarkedet og bedriftsmarkedet har vært utilgjengelig en periode på morgenen.

Bedriftsmarkedet skal nå fungere som normalt, bekrefter L’orange til digi.no.

Nå jobber EDB IT Drift systematisk sammen med DnB Nor mot personmarkedet.

Han forklarer at samkjøringen mellom DnB og Sparebanken Nor har medført en større transaksjonsfase. Den har pågått over flere faser, og gitt et mer komplisert driftsbilde enn normalt.

EDB IT Drift vil nå sammen med DnB Nor gå grundigere inni alle avvikssituasjoner som har oppstått.

Til toppen