DNB og Universitetet i Oslo skal samarbeide om IT-utdanning

DNB sier ja til å utdanne ansatte fra konkurrenter.

DNB og Universitetet i Oslo skal samarbeide om IT-utdanning
Nå har DNB og UiO skrevet under på samarbeidsavtale. Konserndirektør for IT i DNB, Alf B. Otterstad og Morten Dæhlen, dekan ved Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet, UIO. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

FORSKNINGSPARKEN (digi.no): IT-arkitekter er mangelvare i arbeidsmarkedet, og både DNB og Universitetet i Oslo vil samarbeide for å gjøre noe med det.