DnB oppretter "tenke-tank" for e-idéer

DnB vil ha 740 000 nettkunder innen 2001. Derfor har storbanken etablert en enhet med 16 medarbeidere som skal plukke opp gode e-idéer.

DnB vil ha 740 000 nettkunder innen 2001. Derfor har storbanken etablert en enhet med 16 medarbeidere som skal plukke opp gode e-idéer.

Den norske Bank går nye veier for å bli ledende i Norge. Et eget område er nå etablert for å styrke bankens nettbaserte tjenester.

Divisjonen er under ledelse av Nikolai Stefanovic, som har 16 ansatte med seg på laget. Stefanovic forteller til digi.no at denne gruppen i DnB blir som en slags" tenke-tank" i banken. - Vi skal være en kanal utad som tar opp idéer og konsepter som vi kan videreutvikle, forteller Stefanovic, som legger til at området han leder vil være en støtte til ledelsen vedrørende strategier på blant annet nettet og innen e-handel.

- Vi kan tilby utviklingsstøtte i en tidlig fase til selskaper eller "idéer." På en måte som et tradisjonelt konsulentselskap, men vi fokuserer mest på den tidlige fasen, forteller Stefanovic til digi.no.

Hvis Stefanovic og hans makkere i DnBs e-avdeling blir nedrent av gode idéer og konsepter, kan DnB ha skutt flere gullfugler på en gang. Ikke bare kan DnB investere i selskaper som dyrkes frem i miljøet, men banken vil også sitte med en enestående kanal ned i miljøer som bare konsulentselskapene så langt har hatt tilgang til.

- Målet vårt er å skaffe banken flere kunder ved å utvikle nye tjenester. Vårt fokus vil være rettet mot e-handel, markedsplasser og finanstjenester, forteller Stefanovic som legger til at DnB skal ha 740 000 kunder, på nett selvfølgelig, innen 2001.

Til toppen