DnB reduserer kurstasjen på Internett

Å handle aksjer på Internett blir stadig billigere, og denne gang er det DnB Markets som følger på med å senke kurstasjen.

Å handle aksjer på Internett blir stadig billigere, og denne gang er det DnB Markets som følger på med å senke kurstasjen.

Kurtasjekrigen er i full gang i aksjemarkedet, og den har spesielt latt seg merke for online-meglerne. Krigen blomstrert opp for fullt da E*trade lanserte sin norske tjeneste den 22. august. For et par uker siden senket så Netfonds sine priser, for igjen å bli forbigått av Stocknet som reduserte sin kurtasje tidligere denne uken.

Men enn så lenge har altså de større bankaktørene vært avventende, helt til nå.

DnB Markets velger altså fra og med den 9. oktober å senke minstekurtasjen ved handel i børsnoterte aksjer og grunnfondsbevis over Internett fra 175 kroner til 95. Tilsvarende senkes kurtasjen for større transaksjoner fra 0,25 prosent til 0,20 prosent av handelsbeløpet.

Til toppen