DND gledes over Teknologirådet

- Det er spesielt positivt at også lekfolk trekkes inn, sier leder Bjørn Trondsen i Den Norske Dataforening, om Regjeringens forslag om å opprette et Teknologiråd av både eksperter og andre.

- Det er spesielt positivt at også lekfolk trekkes inn, sier leder Bjørn Trondsen i Den Norske Dataforening, om Regjeringens forslag om å opprette et Teknologiråd av både eksperter og andre.

Opprettelsen av et Teknologiråd er et tiltak Stortinget vedtok høsten 1996, og som Regjeringen vil avsette midler til på statsbudsjettet for 1999.

- Teknologirådet synes vi er bra, uttaler Trondsen. - Det kan gi input til Regjeringen og få det offentlige til å forstå hva som skjer på IT-siden og hvordan det påvirker samfunnet. IT-utviklingen innebærer på fallgruber og muligheter. Den vil få store langsiktige konsekvenser for samfunnet, og må håndteres rett.

Et viktig poeng for Regjeringen er at rådet ikke bare skal bestå av eksperter. Trondsen mener dette er viktig for kommunikasjonen mellom IT-bransjen og resten av samfunnet.

- At vanlige folk trekkes inn betyr at ekspertene må uttale seg slik at andre forstår hva de snakker om. Vi i bransjen har en utrolig evne til å omgi oss med vårt eget språk. Når vi snakker oss i mellom synes alt entydig. For andre kan det være bortimot uforståelig, og dialogen utad blir upresis.

Trondsen er opptatt av at Teknologirådet får en myk start slik at man kan finne den rette tonen å ta utgangspunkt i.

- Dialogen mellom eksperter og lekfolk er vanskelig. Man må gå varsomt frem. Trår man feil kan det lett utvikle seg slik at fagfolkene råder grunnen igjen, og da er man tilbake til start.

Til toppen