DND: Håndsrekning til Rugaas

– Den Norske Dataforening er et bredt nettverk som planleggingsminister Bendik Rugaas kan trekke på, sier administrerende direktør Tone Dalen i DND Servicekontoret. – Vi rekker ut hånden.

– Den Norske Dataforening er et bredt nettverk som planleggingsminister Bendik Rugaas kan trekke på, sier administrerende direktør Tone Dalen i DND Servicekontoret. – Vi rekker ut hånden.

Administrerende direktør i DND Servicekontoret, Tone Dalen.
Tone Dalen.

– Vi har grepet fatt i planleggingsministerens IT-politiske redegjørelse til Stortinget i går, og kommer til å behandle den på høyt plan i DND, sier Dalen.

Hun ønsker å utsette konkrete kommentarer til ledelsen har fått koordinert sine inntrykk, og viser til at foreningens øverste tillitsvalgte Asbjørn Rolestadås er i utlandet.

Blant de første reaksjonene på Rugaas' redegjørelse er det et moment som går igjen: Hva slags kontaktfelt skal planleggingsdepartementet ha med IT-fagmiljøet og bransjen?

Dalen forteller at DND har engasjert seg i dette gjennom mange år, og har fått gehør for sine synspunkter.

– Vi kjenner igjen mange av momentene i redegjørelsen, sier Dalen.

– De stemmer med høringsuttalelser vi har avgitt gjennom årene. DND er et miljø der 12.000 fagfolk innen IT møtes og diskuterer, ikke minst rundt arrangementer som messen Software '97 på Inforama utenfor Oslo neste uke. Vi stiller oss åpne, og ønsker å fortsette å yte vårt bidrag til det norske IT-huset.

Til toppen