- DND må bli mer utadvendt

Bjørn Trondsen tar gjenvalg som leder for Dataforeningen og lover å ta opp kampen med den mer profilerte KDL med Per Morten Hoff i spissen.

Bjørn Trondsen tar gjenvalg som leder for Dataforeningen og lover å ta opp kampen med den mer profilerte KDL med Per Morten Hoff i spissen.

Til helgen er det landsmøte i Den Norske Dataforening (DND). På dagsorden står strategien for årene 2000 til 2005. I et forslag som skal behandles, heter det at foreningen må bli landets største og viktigste uavhengige interesseorganisasjon for IT-profesjonelle og brukere av IT. Da må forningen bli mer utadvendt

Strategiforslaget er en viktig grunn til at Bjørn Trondsen ønsker seg ett år til som leder for foreningen, selv om hans øvrige utfordringer - han blir administrerende direktør i fusjonen av EDB AS og Telenor Programvare AS - synes store nok.

- Jeg har arbeidet mye med denne strategien, og vil gjerne være med på den første iverksettelsen, sier Trondsen til digi.no. - Det forutsetter at jeg faktisk blir valgt.

DND er ikke kjent for å være foreningen man ringer til for å få friske synspunkter i den pågående IT-debatten.

- Her må vi bli flinkere og mer utadvendte. Men vi må fastholde vårt grunnlag som leverandøruavhengig og politisk nøytral. Vi har klare synspunkter på alt som vedrører IT-utviklingen. Men vi ønsker ikke å ta del i typisk politiske debatter.

Ifølge Trondsen stiller foreningen seg for eksempel positiv til å bygge et IT-senter på Fornebu, for å supplere - ikke erstatte - andre IT-sentre i østlandsregionen. Men han vil ikke diskutere det han oppfatter som politiske detaljer: tomtepriser, hvor mye staten skal eie og så videre.

DND bør kunne bli en betydelig faktor i den offentlige IT-debatten, utover den faglige virksomheten som favner om mange ulike aktiviteter over hele landet. I Trondsens første lederår vokste medlemstallet med 16 prosent, mot gjennomsnittlig ti prosent årlig de siste fire årene.

- Det er viktig at vi legger grunnlaget for å fortsette den gode utviklingen vi nå er inne i, med en offensiv og samlende strategi, sier Trondsen.

Til toppen