DND søker verdidebatt rundt IT

Landsmøtet i Den Norske Dataforening (DND) vedtok å rette et strategisk fokus på to ikke-teknologiske merkesaker.

Landsmøtet i Den Norske Dataforening (DND) vedtok å rette et strategisk fokus på to ikke-teknologiske merkesaker.

Administrerende direktør Bjørn Trondsen i Telenor Programvare AS stilte til gjenvalg som foreningens leder, uten motkandidat. Han varslet før landsmøtet at DND må bli langt mer utadvendt og markere seg kraftigere i den offentlige debatten. Denne holdningen ser ut til å ha bred støtte blant medlemmene, og gjenspeiles blant annet i de to merkesakene det ble vedtatt å rette fokus på i årene som kommer. Merkesakene er en del av den strategiske planen som DND skal arbeide etter fram til 2005.

- Den ene merkesaken er å reise en verdidebatt rundt bruken av informasjonsteknologi i samfunnet, sier Anders Øvreberg i DND til digi.no.

- Her skal vi ta opp emner som IT og livskvalitet, IT og etikk og liknende. Det skal være fokus på ikke-tekniske emner.

Den andre merkesaken er døpt 3k@no.

- Det står for å ta hele Norge i bruk, gjennom kunnskap, kompetanse og kommunikasjon, forklarer Øvreberg. Han mener disse to merkesakene er brede nok til å kunne tas opp gjennom en rekke temaer på mange ulike arrangementer.

- Personsikkerhet i dagens samfunn er et godt eksempel på tema som vil gjennomsyre det vi gjør i årene framover. På årsmøtet var det mange som pekte på behovet for å kunne leve privat, selv om man ferdes digitalt. Aktuelt i denne forbindelsen er hvilke følger det kan få at Norge ga etter for presset som gjorde at Wassenaar-samarbeidet ble utvidet til nye begrensninger i tilgang på kryptering. Et annet viktig tema er følger for samfunnet og det sosiale miljøet av at det blir stadig flere mobile arbeidsplasser.

Øvreberg presiserer at selv om Wassenaar-samarbeidet ble diskutert, har ikke DND vedtatt noen offentlig mening om dette ennå. I Sverige og Danmark er det reist en organisert motstand mot de vedtatte men ennå ikke iverksatte begrensningene i tilgang til og eksport av krypterende program- og maskinvare.

Til slutt kan det nevnes at landsmøtet også vedtok å samarbeide om et brukerstyrt IT-senter for funksjonshemmede i Levanger, der en gruppe funksjonshemmede får støtte i to år for å bygge opp en levedyktig kommersiell virksomhet.

Til toppen