Dobbel ytelse i ny Sun-prosessor

Sun har sluppet detaljer om UltraSparc IV+ som vil doble ytelsen i selskapets servere.

Sun har sluppet detaljer om UltraSparc IV+ som vil doble ytelsen i selskapets servere.

UltraSparc IV+ er en evolusjonær utvikling av UltraSparc IV som kom i Suns servere i mars i år. Den har den samme grunnleggende tokjernearkitekturen. Den viktigste forskjellen er at den produseres etter en 90 nanometers prosess framfor 130 nanometer. Det gir anledning til å øke klokkefrekvensen og til å lage en raskere løsning for cache. Sun venter at ytelsen vil dobles når UltraSparc IV+ erstatter UltraSparc IV.

Sun har lekket ut detaljer om UltraSparc IV+ til blant andre Forbes og ZDNet i forkant av en gjennomgang på Fall Processor Forum i San Jose seinere i dag.

UltraSparc IV+ ventes mot midten av 2005, om lag et år etter UltraSparc IV. Klokkefrekvensen starter med 1,8 GHz, og vil siden trappes opp til 2,0 GHz. Forgjengerens raskeste utgave bruker 1,2 GHz.

90 nanometers prosessen gjør det mulig å øke tallet på transistorer på hver brikke fra 90 millioner til 300 millioner. Det tillater flere nye egenskaper. Noen av tilleggskretsene er satt av som cache – 2 MB direkte på brikken, som kjernene har på deling. I tillegg til dette kommer 32 MB cache til hver kjerne, utenfor brikken. UltraSparc IV hadde 16 MB cache utenfor brikken, til hver kjerne.

Andre av tilleggskretsene er satt av til å øke tallet på baner for forhåndsinnhenting av instruksjoner fra en til åtte, og til å bedre feilkorrigerende egenskaper på bitnivå. Det siste kan betraktes som en dyd av nødvendighet, siden 90 nanometers brikker er langt mer tilbøyelig til å forstyrres av fenomener som kosmisk stråling.

UltraSparc IV+ vil passe inn i Sun-servere med selskapets kurante hovedkort av typen Uniboard.

I vinter reviderte Sun sine langsiktige prosessorplaner. Prosjektet kjent som UltraSparc V ble islagt, mens vagt kjente prosjekter som «Niagara» og «Rock» ble opprettholdt. I juni kunngjorde Sun felles langsiktig prosessorutvikling med Fujitsu.

På en konferanse i forrige måned kom det fram at Niagara kan komme i 2006 eller 2007. Den vil ha åtte kjerner. Hver kjerne vil framstå overfor programvaren som fire kjerner, slik at hver brikke kan oppfattes som bestående av 32 atskilte kjerner.

    Les også:

Til toppen