Dobler antall aksesskunder i 97

Telenor budsjetterer med dobbelt så mange kunder ved utgangen av året med utgangspunkt i vel 115.000 aksesskunder 1.1.97. Samtidig lover Telenor Online betydelig bedre aksess uten særlige spor av dagens opptattssignal og ventetid, men ikke før seks måneder ut i det nye året.

Telenor budsjetterer med dobbelt så mange kunder ved utgangen av året med utgangspunkt i vel 115.000 aksesskunder 1.1.97. Samtidig lover Telenor Online betydelig bedre aksess uten særlige spor av dagens opptattssignal og ventetid, men ikke før seks måneder ut i det nye året.

Informasjonssjef i Telenor Online, Arne Cartridge sier til digi:tele at det nå budsjetteres med en dobling av antall kunder, slik at Telenor Online skal sitte med mellom 230.000 og 250.000 kunder ved utgangen av 1997.

Om en regner inn et frafall på 15 prosent som ikke er unaturlig i slike sammenhenger, snakker vi om et reellt salg av nye abonenment på vel 152.000 i 1997, noe som er nesten 3000 nye abonnenter hver uke. Om en har i mente at de to selskapene nå selger mellom 3000 og 6000 abonnement tilsammen hver uke så tar Telenor ihvertfall ikke i når en beregner salgsanslagene. I beste fall kan Telenor selge dobbelt så mange abonnement i 1997 som budsjettert, om dagens salgstall legges til grunn som et snitt for hele 1997.

I tidligere beregninger har Telenor gått ut fra et salg på 250.000 aksess-abonnement, som med 15 prosent avgang betyr 220.000 nye kunder.

Telenor Privats produktsjef, Lars Christian Iuel, sa i oktober til digi:tele at selskapet har som mål å ha 600.000 Internett-kunder i privatmarkedet ved utgangen av 1998. Dette målet satte Telenor overfor seg selv etter det interne prosjektet Prima 70. Prima 70 ryddet opp i Telenors Internett-tilbud, som blant annet var preget av intern rivalisering om hvem som skulle selge hvilke Internett-produkter.

Nå som hovedkonkurrenten er svelget i ett jafs blir eksisterende mål med ett mye mer sikre, og sjansene for at de overgås øker betraktelig.

Til toppen