Dobler fiberkapasiteten til Nord-Norge

KystTele skal den 6. september innvie det som framstår som Norges største sjøkabelprosjekt, Polarsirkelkabelen. Kabelen skal mer enn doble fiberkapasiteten mellom Sør- og Nord-Norge. Det antas at kabelen vil ha stor betydning for den videre utbyggingen av bredbånd langst kysten av Trøndelag og Nordland.

Kabelen er 1005 kilometer lang og går innom 25 større og mindre tettsteder lang kysten, inkludert Narvik, Lødingen, Oppeid, Bodø, Ørnes, Nesna, Sandnessjøen, Brønnøysund, Rørvik, Ørlandet. Rissa og Trondheim. En mer detaljert oversikt finnes her.

KystTele eies av Helgelandskraft, Salten Kraftsamband Eiendom og Hålogaland Kraft med 1/3 hver. Selskapets formål er å bygge, eie og drifte Polarsirkelkabelen.

Les mer om: