Dobler mobilens minne med programvare

Dobler mobilens minne med programvare

I NECs nye mobil Foma N904i er det disponible minnet dobbelt så stort som det fysiske.

I sommer lanserte NEC i Japan en ny mobiltelefon, Foma N904i, med en litt spesiell egenskap: Minnet som er tilgjengelig for applikasjoner og data – kontaktliste, avtaler, musikkfiler, bilder, meldinger og så videre – er dobbelt så stort som det minnebrikkene fysisk har plass til.

Forklaringen ligger i et utviklingsprosjekt der NEC har fått hjelp fra to forskere ved Northwestern University i Evanston i den amerikanske delstaten Illinois: professor Robert Dick og doktorgradstudent Lei Yang. Prosjektet bli initiert tidlig i 2004.

NECs utfordringen i prosjektet var å øke minnekapasiteten i mobiltelefoner og annet utstyr som benytter flashminne, uten å gjøre noen form for endringer i maskinvaren.

Uansett størrelse på det fysiske minnet, skulle løsningen sørge for at den praktisk disponible lagringsplassen var langt større, helst dobbelt så stort.

Ifølge professor Dick, var det studenten, Yang, som sto for gjennombruddet i utviklingen av en løsning døpt CRAMES: «compressed RAM for embedded systems».

Denne løsningen går ut på et tillegg til operativsystemet som deler det samlede minnet i to områder: Ett der filer lagres ukomprimert, et annet der filer lagres med sterk grad av komprimering.

Prinsippet er enkelt: Når det er behov for å hente noe fra det komprimerte området, sørger operativsystemet for å flytte det over til det ukomprimerte området før det tas i bruk. Både programvare og data kan lagres i det komprimerte området.

Tillegget til systemvaren konfigurerer det komprimerte minneområdet som egen atskilt lagringsenhet, logisk sett som disk. Komprimering og dekomprimering foregår i det systemet oppfatter som driveren til denne enheten. Slik unngår man å måtte gjøre endringer i maskinvare og applikasjoner.

CRAMES-tillempingen i Foma N904i-mobilen anvender en kjent komprimeringsalgoritme, kjent som L70. Yang var ikke fornøyd med ytelsen i denne algoritmen. Hun utviklet derfor en ny algoritme spesielt tilpasset CRAMES.

Yangs nye algoritme er dobbelt så rask som L70. For at det disponible minnet skal være dobbelt så stort som det fysiske, er det tilstrekkelig å komprimere 60 prosent av den samlede minnekapasiteten. I forhold til den samme mobiltelefonen uten CRAMES, økes tiden for henting og lagring av data med bare 2,1 prosent. Virkningen på batterilevetiden er knapt merkbar.

Northwestern University og NEC har gått sammen om å søke patent for både algoritmen og den øvrige teknologien i CRAMES.

Til toppen