Doblet antall dataangrep mot Norge siden mars

IT-sikkerhetsselskapet System Sikkerhet registrerte dobbelt så mange dataangrep mot norske mål i mai enn i mars i år.

Arendal-selskapet System Sikkerhet overvåker ondsinnet aktivitet rettet mot norske nettverk. De to siste månedene har økningen vært voldsom: 60 prosent fra mars til april, og enda 30 prosent fra april til mai. Til sammen blir det godt over en dobling på bare to måneder.

Markedssjef Arnt Ove Nedrebø mener statistikken er historisk.

– Internett-kriminaliteten setter alle aktører under et stadig stigende press, sier han. – Det er i mai registrert flere sporadiske søk etter enten tjenesten NetBios Session Service, eller en kombinasjon av NetBios Session Service og Microsoft-ds. Grunnen til at disse søkene skiller seg ut, er at de kommer samtidig i et stort antall. De fleste er initiert innenfor en tidsperiode på ett minutt, og kommer fra ulike land i hele verden.

Trafikkmengden det dreier seg om, er for liten til å betegnes som forsøk på tjenestenekt ("denial of service" eller "DoS"), mener Nedrebø. Men flere indikasjoner kan tyde på at det dreier seg om uttesting av verktøy for tjenestenekt. Blant annet er avsenteradressene typiske hjemme PC-er, og trafikken er lite målrettet.

Det er grunn til å sammenlikne tallene til Nedrebø med den amerikanske undersøkelsen Computer Crime and Security Survey (se artikkelen Økt årvåkenhet halverte tap til datakrim som pekte på at amerikanske organisasjoners økende bruk av sikkerhetsverktøy har halvert de økonomiske tapene utløst av datainnbrudd, selv om angrepsnivået har vært noenlunde konstant. Nedrebøs rapport tyder på at så lenge norske bedrifter ikke trapper tilsvarende opp – noe de ikke gjør, ifølge en undersøkelse som Symantec Norge gjennomførte nylig (se artikkelen Falsk IT-trygghet i norske småbedrifter) – kan vi forvente et stadig høyere angrepsnivå med påfølgende store tap.

Til toppen