Doblet antall digitale fotobokser innen 2009

Staten håver inn penger fra fartssyndere som registreres på digitale fotobokser.

Doblet antall digitale fotobokser innen 2009

Staten håver inn penger fra fartssyndere som registreres på digitale fotobokser.

I alt 350 digitale fotobokser har nå overtatt for de analoge fotoboksene, som man tidligere kunne håpe var gått opp for film. Nå skjer filmingen ubegrenset i tid og strekning og har en uendelig kapasitet.

Så langt i år har landets fotobokser knepet over 80.000 sjåfører fra automatisk trafikkontroll (ATK). I snitt knipses en råkjører hvert tredje minutt. Det har gitt staten over 190 millioner kroner i bøter fra fartssyndere.

Og staten kan bare fortsette å håve inn penger, for det er nemlig planer om langt flere digitale fotobokser. Innen 2009 skal antallet bli mellom 600 og 700, skriver Aftenposten.

Et forenklet forlegg for å overskride fartsgrensen kan variere fra 1600 til 7800 kroner. Kjører man i 105 kilometer i timen i 70-sone blir det et forenklet forlegg på 7800 kroner. Hadde farten derimot vært 6 høyere, ville føreren ha fått beslaglagt førerkortet med ordinært forlegg.

Fotoboksene styres fra en ATK-sentral som er blitt en egen driftsenhet under politiet i Nordmøre og Romsdal. ATK-sentralen på Farstad utenfor Molde, som tidligere var en leir for militærnektere, har nå overtatt 23 ansatte i tillegg til to polititjenestemenn.

Teknologien åpner også for at man kan ta fortløpende bilder av alle biler, skanne skiltnummeret for å identifisere dem, og måle gjennomsnittlig fart mellom to påfølgende fotobokser.

Et pilotprosjektet i Gudbrandsdalen, som testet ut dette, er imidlertid stoppet av Datatilsynet.

Til toppen