Doblet marked for Linux-databaser

Fra 2003 til 2004 ble markedet for Linux-databaser mer enn doblet, heter det i en Gartner-rapport.

Fra 2003 til 2004 ble markedet for Linux-databaser mer enn doblet, heter det i en Gartner-rapport.

Gartner har utgitt en rapport om utviklingen av markedet for databaser fra 2003 til 2004, nærmere bestemt verktøy for relasjonsdatabaser (relational database management systems software).

Hele markedet vokste med 10,3 prosent, fra 7,1 til 7,8 milliarder dollar.

Fordelt per plattform ser utviklingen slik ut:

Windows øker med andre ord i takt med markedet, mens Linux er mer enn doblet. Unix faller, og databaser for stormaskiner og andre plattformer vokser mindre enn markedet. Det er åpenbart at Linux tar markedsandeler fra Unix, ikke fra Windows.

Fordelt per leverandør ser utviklingen slik ut:

De tre som øker mer enn markedet, er Microsoft, NCR og Oracle.

Mer detaljerte tall fra Gartner viser at Microsoft tar det meste av økningen på Windows-databasemarkedet, og øker sin andel av dette markedet fra 47,4 prosent til 50,9 prosent, med en vekst på 18,0 prosent. Her øker Oracle med 8,4 prosent og opplever en liten tilbakegnag i markedsandel, til 24,9 prosent. IBM faller 4,4 prosent, og markedsandelen er nede i 15,9 prosent, fra 18,3 prosent.

Oracle fortsetter å dominere Unix-databasemarkedet, selv om markedsandelen faller fra 57,5 prosent til 55,9 prosent. Med en vekst på 4,3 prosent øker IBM øker markedsandel fra 25,1 til 26,3 prosent. NCR har den største veksten, og oppnår en markedsandel på 9,6 prosent.

Linux-databasemarkedet er Oracle helt suveren, og styrker sin stilling kraftig. Mens hele Linux-markedet øker med 118,4 prosent, vokser Oracle her med 154,8 prosent, og utvider markedsandelen fra 69,0 til 80,5 prosent. Med en vekst på bare 26,8 prosent er IBMs markedsandel nesten halvert, fra 28,4 prosent til 16,5 prosent.

Til toppen