Dobling for Visma Marine

Innen 01.06.98 må 20.000 til 30.000 skip ha installert vedlikeholdssystemer i henhold til ISM-standarden. I dag har rundt 3.000 skip disse systemene, og Visma Marine, med sin markedsandel på 25 prosent, håper å doble produksjonen i 1997 til 1.200 enheter.

Innen 01.06.98 må 20.000 til 30.000 skip ha installert vedlikeholdssystemer i henhold til ISM-standarden. I dag har rundt 3.000 skip disse systemene, og Visma Marine, med sin markedsandel på 25 prosent, håper å doble produksjonen i 1997 til 1.200 enheter.

I motsetning til industribedrifters frivillige ISO-sertifisering, er skippingindustrien pålagt å følge kvalitetskravene som ligger i den såkalte ISM-standarden. Den nye ISM-standarden trer i kraft 01.07.98 og pålegger alle passasjer- og tankskip å ha et vedlikeholdssystem. I praksis innenbærer dette at mellom 20.000 og 30.000 skip må ha et slikt system installert innen fristen. Dette er ganske formidabelt med tanke på at det i 1996 kun ble installert et to-tre tusen av disse systemene.

Med en markedsandel på anslagsvis 25 prosent har Visma Marine etablert seg sterkt, men de mangler fortsatt kapasitet til å møte den økende etterspørselen. Total solgte selskapet 600 vedlikeholdssystemer i 1996, og håper i beste fall på å fordoble dette i året som kommer. Kapasitetsbegrensingen knytter seg til den individuelle tilpasningen av det enkelte skip.

- Vi har i dag to fasiliteter for datainstallasjon, én i Manilla og én i St.Petersburg. Kapasiteten er sprengt, og vi vurderer å åpne en ny avdeling i India, sier administrerende direktør i Visma Marine, Jarle Dragvik. Han legger til at det i beste fall er mulig å doble produksjonen i 1997, det vil si 1.200 enheter i året.

- Det blir praktisk talt umulig for de nåværende aktørene å dekke denne etterspørselen, og jeg er redd mange skip vil få tillatelse til å utsette installeringen, sier Dragvik som legger til at etterspørselspresset ikke vil avta i overskuelig fremtid.

- Innen 2005 skal alle skip ha et slikt system, hvilket innebærer ytterligere 40.000 potensielle kunder, sier dragvik og forklarer at inntektspotensialet er formidabelt.

- Inkludert datainnlegging kan prisen på et slikt system fort komme opp i 200.000 - 300.000 kroner, avslutter Dragvik.

Omsetning av vedlikeholdssystemer utgjorde 63 millioner av Visma Marines totale omsetning på 172 millioner kroner.

Til toppen