Dobling innen bredbåndstjenester

Den globale omsetningen av bredbåndstjenester utover ren oppkopling ble doblet i løpet av 2004.

Den globale omsetningen av bredbåndstjenester utover ren oppkopling ble doblet i løpet av 2004.

Det britiske analyseselskapet Point Topic har publisert en analyse av utviklingen på det internasjonale markedet for tilleggstjenester til bredbånd i 2004. Dette markedet dreier seg om tjenester som leveres til forbrukere over bredbånd, utover ren internettilgang, det vil si spill, IP-telefoni, video, sikkerhet og så videre.

Ved utgangen av 2003 tilsvarte omsetningen på dette markedet en årsomsetning på 3,3 milliarder dollar. Ved utgangen av 2004 var omsetningsraten mer enn doblet til rundt 6,9 milliarder dollar på årsbasis, heter det i rapporten.

Tjenestene som vokste mest var video over bredbånd, musikk og IP-telefoni. Fordeling av inntekter per tjeneste, for hele 2004 i gjennomsnitt, ser slik ut:

Tallet på bredbåndlinjer til husholdninger vokse med 45 prosent til 131 millioner i løpet av 2004. Det utløste en omsetningsøkning på 22 prosent til 39 milliarder dollar. Det innebærer at forholdet mellom inntekter fra tilleggstjenester og fra ren internettilgang har økt fra 10 prosent til nærmere 18 prosent.

Tilbyders omsetning per abonnent på tilleggstjenester har denne utviklingen:

Det kan se dramatisk ut at inntekten per videoabonnent er halvert i løpet av året. Forklaringen er økt konkurranse og stor interesse: Tallet på abonnenter er tidoblet i løpet av perioden.

Tilleggstjenestene til bredbånd genererte gjennomsnittlig en omsetning på 37 dollar per bruker år i slutten av 2003. Ved utgangen av året var omsetningen økt med 40 prosent til 52 dollar per bruker per år.

Point Topic venter at marginene for selve oppkoplingen til bredbånd vil falle, og at tilbyderne vil ty til stadig flere tilleggstjenester for å sikre lønnsomheten.

    Les også:

Til toppen