Dødsstøt mot Wimax som 4G-alternativ?

En russisk operatør hadde planer om Wimax i 15 byer. Nå gir de kontrabeskjed.

Dødsstøt mot Wimax som 4G-alternativ?

En russisk operatør hadde planer om Wimax i 15 byer. Nå gir de kontrabeskjed.

I 2008 og 2009 kunngjorde den ene store mobiloperatøren etter den andre at de valgte LTE som teknologi fjerde generasjons mobilnett. Den russiske mobiloperatøren Yota var blant de få som gikk mot strømmen, og etablerte Wimax-nett for mobil data og telefoni i Moskva, St. Petersburg og tre andre russiske byer, samt i Belarus (Hvite-Russland), Peru og Nicaragua.

Yota ble etablert i 2007, og har til sammen over 500 000 abonnenter på sin mobile Wimax-tjeneste. Dette gjør dem til en av verdens fremste Wimax-operatører.

Fredag kunngjorde Yota at deres videre utbygging av 4G mobil i ytterligere 15 russiske byer vil bygge på LTE, og ikke på Wimax som opprinnelig planlagt. De første fem av disse femten byene vil få LTE allerede i år.

Yota sa videre at de på sikt vil overføre sine eksisterende Wimax-nett til LTE.

Toppsjef Denis Sverdlov begrunner skiftet med at Yota er et tjenesteselskap og at de betrakter teknologi som et instrument. Derfor er det mest hensiktsmessig å velge den samme løsningen som de fleste andre.

Tidligere har en annen stor tilbyder av 4G-tjenester basert på mobil Wimax, Clearwire, også signalisert at de betrakter LTE som framtidens løsning. Clearwire hadde en avtale med Intel som leverer komponenter til Clearwires Wimax-infrastruktur. Nylig kunngjorde Clearwire at den avtalen var blitt endret slik at de kan trekke seg fra den med 30 dagers oppsigelsesfrist. Tidligere var Clearwire bundet av denne avtalen til å satse på Wimax til 28. november 2011.

Fagmagasinet Fierce Broadband Wireless siterer analytiker Robert Syputa i Maravedis dit hen at avgjørelsen til Yota er et svært hardt slag mot Wimax som grunnlag for 4G mobiltjenester. Han tror Clearwire vil bytte fra Wimax til LTE i noen av deres nett innen utgangen av 2011, og ser på den kommende bredbåndsauksjonen i India som helt avgjørende for Wimax' framtid. Fagmagasinets redaktør Lynnette Luna peker på at denne auksjonen har vært utsatt en rekke ganger, og har vært gjenstand for stor oppmerksomhet fra interesseorganisasjonen Wimax Forum.

– Forspranget som Wimax en gang hadde over LTE er ikke så stor lenger. De som gir bud vil sikkert legge vekt på endringen hos Yota og på de siste kommentarene fra Clearwire og Sprint [som selger Wimax fra Clearwire og har antydet en mulig overgang til LTE], skriver Luna.

Til toppen