Dokumenter om norsk IT-politikk

I dette dokumentet finner du lenker til dokumenter der du kan lese mer om norsk tele og IT-politikk.

I dette dokumentet finner du lenker til dokumenter der du kan lese mer om norsk tele og IT-politikk.

Komiteinnstillinger til Stortinget (Innst.S.)

Innst.S.nr.284 (1995-96)
Innstilling fra samferdselskomiteen om avvikling av resterende eneretter i telesektoren

Innst.S.nr.132 (1995-96)
Innstilling fra samferdselskomiteen om Telenor AS

Innst.S.nr.123 (1995-96)
Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens avsluttende revisjon av forvaltningsbedriften Televerket

Norges offentlige utredninger

NOU 1995: 8
Kringkastingssendinger i kabelnett

Rapport fra Statssekretærutvalget for IT
"Den norske IT-veien. Bit for bit."

Taler og ting

Planleggingsminister Bendik Rugaas:
Regjeringens IT-politiske innledningPlanleggingsminister Bendik Rugaas:Tale på regional lederkonferanse i Steinkjer 12. desember 1996["Om forvaltningen, fremtiden og utfordringene"

Statsminister Thorbjørn Jagland:

Sørmarka-dagene, LO-skolen, Sørmarka, 6. januar 1997
"Kunnskapssamfunnet inn i år 2000"

Statssekretær Torstein Rudihagen (Samferdselsdepartementet):

Forelesing på datakrimkonferansen, Oslo 13. november 1996
"Den norske IT-vegen"

Statssekretær Torstein Rudihagen (Samferdselsdepartementet)
Gjennomgang av teleproposisjonen på seminar 14. juni 1996

Statssekretær Torstein Rudihagen (Samferdselsdepartementet)

Vegsjefmøtet 1996, Voksenåsen 17. april 1996
"Den norske IT-veien - bit for bit"

Statssekretær Torstein Rudihagen (Samferdselsdepartementet)

Åpent debatt og høringsmøte 16. april 1996
"Den norske IT-veien - bit for bit"

Statssekretær Torstein Rudihagen (Samferdselsdepartementet)

IT-næringens årskonferanse, 27. mars 1996
"Den norske IT-veien" - verdiskapning og vekst (Statssekretærutvalets forslag til tiltak og strategi)

Statssekretær Torstein Rudihagen (Samferdselsdepartementet)

Opning av konferansen Internett ´96 06.03.96
"Heile verda for våre fingrar"

Til toppen