Dollartrøbbel for presset Funcom

Trass i økning av antall Anarchy Online-brukere, sliter den norske spillutvikleren Funcom stadig med økonomien. For tredje gang på to år blir ansatte permittert og sagt opp.

Dollartrøbbel for presset Funcom

Trass i økning av antall Anarchy Online-brukere, sliter den norske spillutvikleren Funcom stadig med økonomien. For tredje gang på to år blir ansatte permittert og sagt opp.

Trond Arne Aas kommer fra Lycos-sfæren og overtok som sjef etter André Backen i fjor høst. Backen hadde allerede følt de økonomisk trange tidene på kroppen, i løpet av halvannet år måtte han foreta to runder med permitteringer i spillselskapet.

Nå opplever også den nye sjefen de trange tidene. Aas opplyser at han tidligere har kunnet ta inn mellom 8 og 10 permitterte ansatte, men at han for noen uker siden på ny måtte sende ut permitteringsvarsler.

Denne gangen er det totalt 16 ansatte som er berørt, i en kombinasjon av permitteringer og oppsigelser.

- Vi har, både i denne og i forrige runde av kostnadsreduksjoner, brukt en kombinasjon av permitteringer og oppsigelser, avhengig av om vi ser det som sannsynlig å kunne ta arbeidstakeren tilbake, sier Aas til digi.no.

Nå er det 77 medarbeidere igjen i selskapet.

- Den største utfordringen for oss nå, er dollarkursen. Våre kostnader er i kroner, og våre inntekter i dollar. Vi håper på en midlertidig svak dollarkurs, sier han til digi.no.

I skrivende stund er dollarkursen under syv kroner, noe den har vært de siste tre ukene. Allerede per i dag har Funcom flyttet det meste av kundeservicen over til USA og prøver å få mer av kostnadsbasen i dollar.

- Det som er paradokset er at vi får marginen skviset, selv om det går bra på inntektssiden for tiden. Anarchy Online er vår store inntektskilde, og antall brukere og bruken er i stadig vekst. Snittkunden bruker 20 timer i uka på spillet, opplyser Funcom-sjefen som ser på ulike løsninger for å avhjelpe situasjonen:

- Vi ser på muligheten for å fakturere i euro, det er en løpende vurdering vi gjør. Dessuten ser vi på muligheten for valutasikring for å dempe den kortsiktige effekten. Men det er imidlertid en langsiktig effekt som vil være kostbar for oss, sier han og mener de kunne ha sikret seg allerede i fjor:

- Du kan si at vi burde muligens ha forventet fallet og gjort noe med det allerede den gang. Men det blir å være etterpåklok, sier Aas.

Før jul forsøkte Funcom å blåse nytt liv i Anarchy Online med «The Notum Wars». De forskjellige organisasjonene i rollespillet skulle bygge forskjellige typer tårn. Tårnene forsvarer landeområder, pumper opp notum fra jorden og gir andre fordeler for spillerne.

The Notum Wars kom 28. november i fjor og koster 200 kroner.

- Vi mener denne oppgraderingen har vært vellykket. Vi har både fått flere abonnenter og en generell økning i spillaktiviteten. Det er derfor så synd at dette sammenfaller med valutaproblemer, sier Aas.

Han hevder at det forrige spillet fra Funcom, "Den lengste reisen" fortsatt "selger overraskende godt". I tillegg får selskapet noe royalties på eldre spill.

Men det nye store prosjektet 'Midgard' er lagt på is. Funcom synes ikke det var riktig å gjennomføre det norrøne konseptet som ble annonsert i fjor.

- Vi mente dette konseptet ikke var det riktige for oss å satse på, vi har andre konsepter vi har vurdert som sterkere. Det som er viktig for oss, er at vi finner partnere som kan ta risikohåndteringen. Vi kan uansett ikke ta ikke hele utviklingen alene, derfor må vi ha med publisister og investorere på laget. Det markedet er selvsagt ikke så sterkt som for noen år siden, sier han og vil ikke gi noe konkret informasjon på hvilke nye, store oppdrag som er på gang.

- Alt jeg kan si, er at vi har fått fantastisk gode tilbakemeldinger på presentasjonene. Jeg håper på en avgjørelse i løpet av kort tid, sier han.

Det vil i tilfelle gi de noen av de permitterte håp.

Les også:

Til toppen