Dolphin flytter ut fra Norge

Restene av det norske gråselskapet Dolphin Interconnect Solutions er på vei ut av landet, men de ansatte protesterer og truer med å bryte ut.

Dolphin Interconnect Solutions solgte i fjor deler av sin norske virksomhet til Sun Microsystems da disse etablerte et eget engineering-senter i Norge. Kjøpesummen for omlag 1/3 av selskapet den gang var 90 millioner dollar. Selskapet hadde ansatte 60 før salget, hvor man mistet 21 personer.

Etter salget av virksomheten til Sun har den norske virksomheten i Dolphin blitt stadig mindre, slik at man i dag ansetter 20 personer i Norge, mens den amerikanske delen nå har 35 ansatte. Og nå skal også denne siste biten legges ned og virksomheten til Dolphin overføres til USA.

Suns norske Dolphin-kontor forblir i Norge.

Det er den amerikanske ledelsen som vil reorganisere selskapet, og bare gjøre den gamle Norsk Data-levningen til en filial av den amerikanske.

Men de møter stor motstand både fra de ansatte og ledelsen i den norske virksomheten. Og at partene er i klar motsetning på dette punktet skinner tydelig gjennom i telefonsamtalen Aksjeforum har med direktør Kåre Løchsen i Dolphin. Løchsen legger over Aksjeforum ikke skjul på at det finnes et alternativ i å etablere ny virksomhet med de ansatte utenfor dagens Dolphin-organisasjon.

Dolphin har Sun Microsystems og Fujitsu Siemens Computers som sine viktigste kunder, og omsatte i 1999 for nærmere 60 millioner kroner. Det ble i forbindelse med salget i fjor delt ut et utbytte på totalt 8,4 millioner dollar. Med det ekstraordinære salget, går dermed selskapet i pluss for andre år på rad. På driften lød omsetningen også for 2000 på størrelsesorden 60 millioner norske kroner, mens hele selskapet - inklusive den amerikanske virksomheten - hadde et salg på størrelsesorden 140 millioner norske kroner, får Aksjeforum vite fra Kåre Løchsen.

De ansatte har søkt støtte hos Nærings- og Handelsdepartementet for å få stanset overtakelsen og nedleggelsen. Men så langt har man ikke fått noe svar. Imidlertid har Løchsen tro på at man kan se en avslutning av saken i løpet av de to neste måneder, uten å vise til hva han tror blir resultatet.

Til toppen