Dolphin håper på lønnsomhet i 1999

Knut Alnæs i det norske selskapet Dolphin Interconnect Solutions regner med at 1999 endelig vil gi sorte tall i regnskapet.

Knut Alnæs i det norske selskapet Dolphin Interconnect Solutions regner med at 1999 endelig vil gi sorte tall i regnskapet.

I likhet med samarbeidspartneren Scali Computers, er Dolphin et barn av den gamle stoltheten Norsk Data. Navnet Dolphin kom opprinnelig fra Dolphin Server Technology som tidlig på 1990-tallet kom et stykke på vei med sine avanserte tjener-løsninger, uten noen gang egentlig å nå havnen. Dolphin Interconnect Solutions ble opprettet i 1992 for å utvikle teknologi til sammenkoplingsløsninger, primært bygget rundt ANSI/IEEE-standarden for SCI (Scalable Coherent Interface) som kom det året. En første kontrakt kom i oppstartåret, med supermaskinprodusenten Convex Computer Corp.

Dolphin har gjennom årene samlet i underkant av 25 millioner dollar i kapital, hovedsakelig på finansmarkedet i London, og inngått kontrakter med sentrale aktører som Data General, Siemens-Nixdorf og Sun Microsystems.

I 1995 kjøpte Dolphin Interconnect den amerikanske produsenten av massivt parallelt prosesserende systemer Kendall Square Research. Kendalls kontorer i Framingham i Massachusetts er i dag Dolphins hovedkvarter. Der finnes også resten av et annet selskap som Dolphin overtok i 1996, BBN Toolworks som lager programvare for å avluse applikasjoner på flerprosessorsystemer. I 1997 var produkttilbudet utvidet med støtte for PCI-buss, og Dolphin var endelig klar til å angripe markedet for alvor.

Selskapet har i dag 59 medarbeidere, hvorav 35 i Norge. I tillegg kommer de 14 i USA som arbeider med Toolworks.

- Vi erfarer nå voksende inntekter fra våre etablerte kunder, sier Alnæs. - I løpet av høsten regner vi med at pengestrømmen snur, og vi kommer til å gå med overskudd i 1999. Omsetningsmålet vårt for i år er 10 millioner dollar.

Konkurransesituasjonen virker gunstig. Alnæs peker på at Compaqs overtakelse av Tandem har gjort det tidligere så velprofilerte ServerNet til et langt mindre tiltrekkende alternativ. Dette er noe av bakgrunnen for at Dolphin greide å samle sentrale aktører som IBM, Oracle og Hewlett-Packard i en ny CluStar Interconnect Forum (se henvisning til relatert artikkel øverst i høyre spalte). Den øvrige konkurransen omfatter proprietære løsninger med utgangspunkt i gigabit-Ethernet og Fibre Channel. Alnæs mener Dolphin har ytelsestallene på sin side, og drar veksler på at løsningen er basert på en etablert og åpen standard.

- I Sun utkonkurrerte vi et titalls interne klyngeutviklingsprosjekter. Ledelsen for disse fikk klar beskjed om at det heretter skulle satses på SCI.

En annen positiv tendens er at applikasjonsutviklingsmiljøene begynner å kunne tilpasse sine produkter til å dra nytte av klynge-teknologien, etter at databaser som Oracle og IBM DB2 har gått i spissen.

Til toppen