Dom over HP/Compaq i mars

Hewlett-Packard-sjef Carly Fiorinas karriere og den videre ferden for Compaq avgjøres 19. mars.

Hewlett-Packard-sjef Carly Fiorinas karriere og den videre ferden for Compaq avgjøres 19. mars.

Hewlett-Packard har nå fastsatt en dato for det endelige slaget om oppkjøpet av Compaq.

Generalforsamling og avstemming skal avholdes 19. mars.

Det er foreløpig helt uklart hva resultatet blir i avstemmingen om et av IT-bransjens største oppkjøp. På ja-siden står ledelsen i de to selskapene som blant annet vil høste store bonuser dersom oppkjøpet blir vedtatt. For enkelte, deriblant Fiorina selv, står det nok også om jobben. På nei-siden står arvingene til de to gründerne av HP som mener at Compaq er et PC-selskap som arbeider med for små marginer og at et oppkjøp vil vanne ut HPs fokus og verdier. Begge sider har sendt ut store mengder dokumenter til HPs 900.000 aksjonærer i et forsøk på å vinne dem over på sin side. Aksjonærene som ikke selv skal møte blir bedt om å sende inne fullmakter til å stemme.


Arvingene representerer 18 prosent av aksjene i HP, men Fiorina påsto i forrige uke at hun har mer enn nok støtte til å stemme gjennom et oppkjøp.

Til toppen