JUSS OG SAMFUNN

Domeneadvokat: - Reglene er klare!

Bergenseren Stefan Hilt måtte betale 200.000 for å ha brukt domenenavnet playstation2.no. Advokatfullmektig Anders Wagle mener denne dommen, som er den første i Norge, bare viser at reglene er klare på dette området.

Therese Werenskiold
5. sep. 2001 - 13:46
Anders M. Wagle er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Haavind Vislie DA og har blant annet skrevet boken "Opphavsrett i en digital verden" sammen med Magnus Ødegaard jr.. Den 20. august i år ble den første dom om retten til domenenavn avsagt i Norge. Advokatfirmaet Haavind Vislie DA ved Anders M. Wagle førte saken for Sony. Striden stod om domenet playstation2.no.

Saken ble avgjort ved at Sony vant en fullstendig seier over det norske selskapet Multimedia Import Norge som hadde registrert og benyttet domenet til blant annet å selge parallellimporterte Playstation-produkter fra Japan.

Haavind Vislie har i kjølvannet av denne saken merket en økt interesse for domenesaker. Det er ikke overraskende at mange har latt seg inspirere av at Multimedia Import Norge i Playstation2-saken ble dømt til å overføre domenenavnet til Sony og i tillegg betale både vederlag (75.000), erstatning (50.000) og Sony's saksomkostninger.

Det har hersket mye usikkerhet i forbindelse med rettslige spørsmål om domenenavn, og både profesjonelle og amatører har trådt feil på dette området. Også etter avgjørelsen synes det å gjøre seg gjeldende en viss forvirring på området.

Det har blant annet i media fremkommet påstander om at avgjørelsen i Playstation2-saken ikke harmonerer med tidligere norske rettsavgjørelser og at dette området nå preges av uklare grenser. Dette er ikke riktig.

Sakens utfall var langt i fra overaskende, og ikke i disharmoni med tidligere norske rettsavgjørelser, mener Wagle.

Dette har sammenheng med at tidligere norske avgjørelser har vært kjennelser i saker om såkalt midlertidig forføyning. I slike saker må saksøker i tillegg til å bevise sin rett også påvise en såkalt sikringsgrunn, det vil si forhold som skaper behov for en rask (midlertidig) avgjørelse. Et eksempel er den mediaomtalte saken om domenenavnene carlsberg.no og tuborg.no. Her klarte ikke Carlsberg Breweries AS å påvise sikringsgrunn. Avgjørelsen var ikke nødvendig for å avverge en "vesentlig skade eller ulempe" for saksøker. Firmaet tapte derfor forføyningssaken, selv om firmaet var innehaver av varemerkerettighetene til "Carlsberg" og "Tuborg".

Wagle unngikk dette problemet ved å ta ut vanlig søksmål hvor det ikke er krav om sikringsgrunn. At resultatet i Playstation2-saken da ble et annet, medfører derfor på ingen måte at det er disharmoni i rettssystemet.

Slik Wagle ser det, er reglene om domenenavn og varemerkerett i hovesak klare. Dette er imidlertid et relativt nytt juridisk område hvor få har opparbeidet tilstrekkelig kompetanse. Videre kan det ofte være tale om saker av kompleks karakter. For eksempel medførte det forhold at Multimedia Import Norge er en parallellimportør av Playstation-produkter, at blant annet kompliserte EU-rettslige aspekter vedrørende parallellimportører ble aktualisert i den saken.

Med kjennskap til norsk og internasjonal varemerkerett og konkurranserett, og med kjennskap til domstolsvesenets begrensninger og muligheter, er det ifølge Wagle mulig å navigere forholdsvis trygt også i dette juridiske farvann.
Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.