Domineres av finner

Det estiske GSM-markedet er dominert av svenske og finske eiere.

Det estiske GSM-markedet er dominert av svenske og finske eiere.

De tre GSM-operatørene har alle utenlandske eiere i større eller mindre grad. Estonian Mobile eies av Eesti Telekom, der Telia og Sonera eier 24,5 prosent hver, mens Radiolinja eies av finske Radiolinja. Landets tredje GSM-operatør er QGSM eller Ritabell, der svenske NetCom AB nå har kjøpt seg opp til en eierandel på 94,8 prosent. Gjennom Tele2 Eesti AS eier selskapet også 100% av en GSM 1800-lisens i Litauen.

Telias oppkjøp i landet sammen med Sonera har skjedd gjennom det felleseide Amber Mobile Teleholding AB, der Telia og Sonera har delt aksjene mellom seg.

Estland Lansert Kunder

01.01.00

Vekst i

1999

Marked

GSM

Estonian Mobile 01.95 245.000* 81 % 66 %
Radiolinja GSM 01.95 70.500 40 % 19 %
Q GSM 05.97 52.500** 17 % 15 %

Kilde: Public Network 2/00. Inkluderer netteiere, og ikke service providere.

*=inkl. NMT

**=okt99

Til toppen