Domino utvides med arbeidsflyt fra Onestone

Lotus har overtatt et tysk-amerikansk selskap spesialisert i Notes/Domino-applikasjoner for arbeidsflyt.

Lotus har overtatt et tysk-amerikansk selskap spesialisert i Notes/Domino-applikasjoner for arbeidsflyt.

Teknologisjef Jorulf Beitland i Lotus Norge forteller at Onestops hovedprodukt Prozessware allerede er i bruk hos en rekke virksomheter i Norge, og er tett integrert med Notes og Domino.

Onestone har rundt 70 medarbeidere, fordelt på et hovedkontor i Boston i USA, en utviklingsavdeling i Paderborn i Tyskland og to salgskontorer i henholdsvis Storbritannia og Nederland. Alle innlemmes i Lotus' produktgruppe for kunnskapsforvaltning. Prozessware vil selges både gjennom Onestops etablerte kanaler, og gjennom Lotus. Øvrige betingelser for overtakelsen er ikke offentliggjort.

- Vi forventer å levere en ny "Lotus"-versjon av Prozessware i løpet av to måneder, sier Beitland.

Formålet med Prozessware er å la en bedrift erstatt eksisterende papirbaserte rutiner med datastyrt arbeidsflyt. Verktøyet består av tre komponenter: en klient (Prozess Viewer) der brukere har oversikt over sine arbeidsoppgaver, en motor (Prozess Engine) som kjører selve arbeidsflyten, og en utviklingsmodul (Prozess Designer) der arbeidsflyten i organisasjonen legges opp. Utviklingsmodulen nytter i stor utstrekning grafiske hjelpemidler.

Ifølge analyselskapet IDC, antas det globale arbeidsflytmarkedet å nå nærmere fire milliarder dollar i år. Vekstraten skal være 26 prosent årlig.

Til toppen