Dommer frikjenner to fildelingstjenester

Kan det være fritt frem for piratkopiering? En amerikansk dommer nekter å stenge to store fildelingstjenester selv om ulovlig kopiert innhold florerer.

Kan det være fritt frem for piratkopiering? En amerikansk dommer nekter å stenge to store fildelingstjenester selv om ulovlig kopiert innhold florerer.

I kampen mot piratkopering har søksmål mot fildelingstjenestene vært musikk- og filmbransjens kampmiddel. Bransjene har fått stengt Napster og en rekke andre aktører, men nå snur plutselig det amerikanske rettsapparatet den andre veien.

Stephen Wilson, dommer i U.S. District Court (en lavere domstol) avviser platebransje-forumet RIAAs krav om å stenge de to fildelingstjenestene Grokster og StreamCast som eier Morpehus.

Grokster er en fildelingstjeneste som minner om Kazaa og bruker en sentral søkeserver. Det samme gjelder Streamcast som eier og driver Morpheus.

Beslutningen er viktig fordi dommeren fritar de to tjenestene for ansvaret for at systemene brukes til å utveklse piratkopiert innhold. Særlig Morpheus har forsøkt å distansere seg noe fra piratkopiering ved å introdusere et system for betalt innhold.

RIAA har også saksøkt Kazaa, men denne avgjørelsen inkluderer ikke denne tjenesten.

Grokster og Morpheus jubler, men det kan være for tidlig. Saken blir anket, men det kan ta tid, første runde ble startet i oktober 2001.

Til toppen